Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Matriční úřad Senomaty vede matriční knihy pro městys Senomaty a dále pro obec Pšovlky (podle příl.č. 1 vyhlášky 207/2001 Sb.).

Matriční činnost je upravena

  • zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou č. 207/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • zákonem č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláškou č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb.
  • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Veškeré doklady, předkládané matričnímu úřadu, musí být předkládány v originále.

Úmrtí - úmrtní list

Základní informace

Vystavení úmrtního listu se provádí na základě „Listu o prohlídce zemřelého“, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Manžel/ka, sourozenec, rodič, prarodič, dítě, vnuk, pravnuk a vyřizovatel pohřbu. Prvopis úmrtního listu (bez poplatku) obdrží pouze vyřizovatel pohřbu.

Podmínky a postup řešení

Předpokladem je obdržení potřebných osobních dokladů zemřelého (občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list, příp. oddací list).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Úmrtní list lze vystavit po doručení potřebných dokladů na oddělení matrika. Vyřizovatel pohřbu předá osobní doklady zemřelého při vyřizování pohřbu prostřednictvím pohřební služby, příp. osobně nebo zasláním poštou).

Dotčené instituce

Na matričním úřadu podle místa úmrtí zemřelého.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Úmrtí ve správním obvodu matričního úřadu Senomaty (Senomaty, Pšovlky) vyřizuje: Úřad městyse Senomaty, oddělení matrika, Náměstí Karla Buriana 55, 270 31 Senomaty.

ÚŘEDNÍ HODINY

  • Po 8.00 – 11.30 12:30 – 17:00 hod.
  • St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Osobní doklady zemřelého – občanský průkaz, cestovní doklad, rodný list, příp. oddací list.
Na oddělení matriky lze odevzdat další doklady zemřelého, např. kartičku zdravotní pojišťovny, cestovní pas, průkaz ZTP, vojenskou knížku, řidičský průkaz.

Správní a jiné poplatky

Při vydání prvopisu úmrtního listu se poplatek neplatí.

Lhůty pro vyřízení

Matriční úřad je povinen provést zápis úmrtí nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů ze zdravotnického zařízení.

Návazné činnosti

Vyřízení nového občanského průkazu:
V případě úmrtí dochází u pozůstalého manžela/manželky nebo registrovaného partnera/partnerky ke změně rodinného stavu a tím i ke změně povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu. Z tohoto důvodu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů po obdržení úmrtního listu o vydání nového občanského průkazu. To neplatí v případě, kdy pozůstalý manžel/manželka nebo registrovaný partner/partnerka má občanský průkaz, ve kterém není uveden rodinný stav.

Právní předpisy

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita