Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Historie

Z historie obce Hostokryje

První zmínka o vsi Hostokryje v písemných historických pramenech pochází z roku 1388, kdy byla uskutečněna dohoda mezi knězem v Senomatech a rakovnickým měšťanem Prokopem o vyúčtování desátku ze vsi Hostokryje (villa Hostokryge). V roce 1413 se jako majitelé vsi připomínají bratři Jan a Hynek z Krakovce, synové Jindřicha Lefla z Lažan. Jan zvaný Bechyňka držel nakonec Bechyni. Hynek, či Hyncík, neboli Jindřich se psal po Krakovci. Později patřila část vsi k panství Šanov. V roce 1542 koupil od Petra Holého z Chrástu Šanov s tvrzí, vsí Petrovicemi a s polovinou Hostokryj Vilém Dlask z Vchynic. Za jeho dědiců bylo sídlo v Šanově opuštěno a nové vybudováno v Petrovicích. V roce 1587 prodal Radslav z Vchynic Petrovice se vsí Hostokryje Ferdinandovi z Renšperka. Od něj koupil Petrovice Havel Hrobčický z Hrobčic a na Kolešovicích.  Po porážce stavovského povstání ( vletech 1618 – 1620 ) byl mnohým účastníkům konfiskován majetek – tak i Hrobčickým. Petrovice spolu s Hostokryjemi byly českou komorou v roce 1623 prodány Janovi Zellerovi z Rosenthalu. Ten však po patnácti letech vše prodal Kinským, kteří ještě v roce 1644 přikoupili Krakovec. Od roku 1651 drželi Krakovec s Petrovicemi Kocové z Dobrše, pak od roku 1709 Valdštejnové a od nich statek koupili v roce 1732 Wallisové, kteří zde byli vrchností až do konce patrimoniální správy, kterou v roce 1850 nahradila správa státní.

Název obce

Etymologický výkladu významu názvu obce Hostokryje lze vyložit jako ves lidí, kteří ukrývají, kryjí „hosty“. Ve středověku byli „hosty“ nazýváni kupci nebo cizinci. Lidový a v místě tradovaný výklad hovoří o ukrytí kupců ve vrbě.

Kaplička

Jediným sakrálním objektem v Hostokryjích byla zdejší obecní kaple, která se však na počátku 20. století nacházela v katastrofálním stavu. Rekonstrukce byla obecním zastupitelstvem odmítnuta a na jaře r. 1923 došlo k její demolici. Na jejím místě byl vybudován nový objekt dle plánů architekta Václava Zábranského. Její konečná výzdoba byla ovlivněna přívrženci Církve československé, která byla silnou náboženskou skupinou v Hostokryjích. Na průčelí byl umístěn husitský kalich, uvnitř kaple oltářní menza s dřevěným kalichem a obraz se středověkým biretem Jeronýma pražského. Slavnostní otevření kaple se uskutečnilo v neděli 1. června 1924 o „Jeronýmské pouti“. Na poměrně krátkém období trvání Jeronýmských poutí se podepsala nižší účast, která nedosahovala návštěvnosti shromáždění na Krakovci. Se zánikem poutí zůstalo kapli její uplatnění především ve funkci zvonice. Zdejší ponocný zvonil poledne, večerní klekání a především pak úmrtí některých obyvatel v Hostokryjích. V září r. 1945 zde byla umístěna pamětní deska protifašistickému bojovníku ing. Antonínu Kouteckému.

Z historie osady Brant

Brant je místní částí Hostokryj. Osada obdržela jméno po kamenouhelném dole „Brand“. Ten má nepochybně jméno po požáru (německy der Brand – pokud se tak nejmenoval majitel šachty). V místech výskytu uhelných slojí, které vystupovaly až na zemský povrch obvykle docházelo k samovznícení a dlouhodobému hoření, které nakonec dalo místu pojmenování.

O městysi

Portál krizového řízení

AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Bezpečné Rakovnicko

logo

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita