Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Dětské hřiště a posezení v areálu SK Senomaty

Areál SK Senomaty při cyklostezce Rakovník - Senomaty.

 .. . . . .

Dětské hřiště na Náměstí Karla Buriana

dětské hřiště Náměstí Karla Burianadětské hřiště Náměstí Karla Buriana .

Dětské hřiště Na Vyhlídce

 

.

Dětské hřiště Na Hradišti

. . .


Dětské hřiště na návsi na Nouzově

Nouzovdětské hřiště Nouzov Nouzov  .. . . .


Dětské hřiště a posezení v Hostokryjích

.dětské hřiště Hostokryjedětské hřiště Hostokryje Hostokryje . .

 

Provozní řád dětského hřiště

Majitel: Městys Senomaty, Náměstí Karla Buriana 55, Senomaty, www.senomaty.cz

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků dětského hřiště a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.

I. VSTUP DO PROSTORU

 1. Sportovní areál slouží ke hrám a relaxaci široké veřejnosti. Vstup a použití hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí.
 2. Vstup do areálu je doporučen dětem do 6 let v doprovodu osoby starší 18 let.
 3. Dětské hřiště je určeno pro děti do 14-ti let.
 4. Přístup do areálu je možný pouze určenými vchody, přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno (toto lze považovat za neoprávněný vstup na cizí pozemek).

II. ZÁKAZ VSTUPU DO PROSTORU HŘIŠTĚ

 1. Do prostoru hřiště je zakázán vstup všem osobám, které jsou opilé, podnapilé, nebo pod vlivem omamných látek.
 2. Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i jakýmikoliv předměty, které by ohrožovaly  bezpečnost návštěvníků.
 3. Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se na hřišti tak, aby nezpůsobili zranění sobě ani ostatním.

III. PROVOZNÍ POKYNY

 1. Každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem městyse  a udržovat je v čistotě. Atrakce v areálu zabudované jsou určené pouze dětem do 14-ti let.
 2. Ve všech prostorách areálu je výslovně zakázáno kouření, užívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek.
 3. Vodění psů a jiných zvířat do prostoru hřiště je zakázáno.
 4. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností a nedodržováním provozního řádu, nenese městys Senomaty v žádném případě zodpovědnost.
 5. Při současném užití areálu několika uživateli je nutné, aby vzájemně respektovali pravidla bezpečného chování a svou činností neohrožovali ostatní účastníky.
 6. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit vedení městyse. Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.
 7. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.
 8. Nalezené předměty se odevzdají vedení městyse.
 9. Vjezd na kole a kolečkových bruslích je zakázán.
 10. Poslední návštěvník je povinen přikrýt pískoviště ochrannou plachtou.

IV. VŠEOBECNÉ POKYNY

 1. Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěvníci upozornit kteréhokoliv zastupitele nebo zaměstnance městyse.
  V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatel vykázán z areálu a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu a nabývá platnosti dnem účinnosti.

Dodržování Provozního řádu a slušného chování je v zájmu všech uživatelů hřiště.

Důležitá telefonní čísla:

 • Tísňové volání: 112
 • Hasiči: 150
 • Záchranná služba: 155
 • Městská policie: 156
 • Policie ČR: 158

V Senomatech 26.4.2013

Den účinnosti Provozního řádu: 26.4.2013

Volný čas

Portál krizového řízení

AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Bezpečné Rakovnicko

logo

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita