Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Veřejná sbírka

„POŘÍZENÍ NOVÝCH ZVONŮ DO ZVONICE“

Do sbírky je možné přispět:

do sbírkové pokladničky v kanceláři Úřadu městyse Senomaty

 na bankovní účet určený pro sbírku: 20036-540610379/0800

Na druhý zvon je vybráno:

k 31.3.2019 55.687 Kč…

k 15.4.2019 71.207 Kč...

k 31.7.2019 105.883 Kč...

k 1.12.2019 131.289 Kč...

k 31.12.2019 137.000 Kč...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 1. 2020

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 0 až 4°C. Noční teploty -3 až -7°C.

AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Svazek obcí mikroregionu

Městys Senomaty je od roku 1999 členem SO mikroregionu

ČISTÁ - SENOMATY

SO mikroregionu Čistá-Senomaty

Bezpečné Rakovnicko

logo

Virtuální prohlídka

Obsah

Kostel svatého Štěpána

Nejcennější památkou hřbitovního kostela svatého Štěpána, postaveného před rokem 1562, je náhrobní deska vezděná do sloupu v podloubí před kostelem. Deska původně kryla uvnitř kostela hrob Anny Hochhauzerové z Krásného Dvora, manželky někdejšího majitele městečka Václava Hochhauzera, který Senomaty koupil roku 1589. Anna zemřela roku 1613. Poslyšme, jak desku popsal spisovatel Zikmund Winter při návštěvě Senomat na jaře roku 1884:

"Na té kamenné tabuli gotickými literami pán dal vytesati, že vzácná paní Anna Hochhauzerová, rozená z Krásného Dvora, majíc let 48, život svůj v Kristu Pánu jest dokonala a že čeká veselého z mrtvý vstání. Na erbě povydaným dílem uroben rytíř se železem stojící na koruně a helmici, pod nímž ve štítě je přelomený trám. Toť asi erb Hochazarův. Podle něho stesán řemeslně jiný znak se šesti pštrosími péry na půlměcíci. Pod helmicí je půl orlice. Toť snad panin znak."

Za třicetileté války byl kostel dvakrát při pochodech vojska vyrabován a hrobka Anny Hochhauzerové vykradena. Winter byl roku 1884 při tom, když při opravě kostela byla hrobka otevřena. " Když kámen zdvižen, spatřena jest černá, vlhká země. Rakve tu nebylo, jediný železný hřeb, rzí velice objedený, zbyl tu z ní. V hloubi asi půl druhého metru různo leželo něco málo něžných kostí paniných. Kam poděly se ostatní? Zajisté poznává se tu, kterak uměli vojáci vojny třicetileté, dravci, honící se za zlatem, bouřiti mrtvé z lůžka. Končeně vyhrabána jest z černé země ještě hlava paní Anny. Byla dosavade na ní krátká kštice krásné zlaté barvy."Právě při opravě kostela roku 1884 byla náhraobní deska vezděna v podloubí před vchodem.

Na senomatském hřbitově je též soubor památných hrobů.

kostel sv.Štěpánakostel sv.Štěpána kostel sv.Štěpána kostel sv.Štěpána kostel sv.Štěpána sv.Štěpán

Svatý Štěpán zemřel v roce 40 v Jeruzalémě jako první mučedník křesťanství, a proto je nazýván prvomučedníkem. Byl dobrým kazatelem a při jednom jeho kázání vznikl spor s některými z naslouchajících Židů. Nakonec byl obviněn z hanobení Boha, předveden před soudce a odsouzen. Dav ho po rozsudku vyvedl z města a před damašskou bránou usmrtil ukamenování. Štěpán je téměř vždy zobrazován jako mladý jáhen a k jeho hlavním atributům patří kameny, které například drží v ruce. Někdy jsou na Štěpánově hlavě, v jeho dalmatice (liturgické roucho), ve svatozáři apod.

Kostel svatého Vavřince

Svatému Vavřinci, patronu ohnivých povolání, který zemřel mučednickou smrtí upečen ma rozžhaveném rožni, je zasvěcen gotický kostel, který v Senomatech založil pravděpodobně duchovní řád německých rytířů, jemuž ves daroval v první polovině 13.století král Václav I.. Konkrétní zprávy o kostele sv.Vavřince však pochází až z první poloviny 14.století. Kostel byl během staletí několikrát poničen, přestavěn a upraven. Nynější podobu dala kostelu oprava na přelomu 19. a 20.století.

kostel sv.Vavřince kostel sv.Vavřince kostel sv.Vavřince kostel sv.Vavřince kostel sv.Vavřince kostel sv.Vavřince 

Svatý Vavřinec žil ve 3. století v Římě jako jáhen. Rozdal církevní jmění chudým, aby je zachránil před hrabivostí císaře Valeriána, na jehož příkaz byl zajat a umučen k smrti na rozžhaveném roštu. Jeho hlavním individuálním atributem je proto právě rošt. Rošt byl důležitou součástí středověké kuchyně ve všech typech domácností, včetně panovnických. Šlo o dílo kováře vytvořené s železných prutů, či nýtovaných pásů. Aby se pod roštem mohlo topit, tak ten stál na nožičkách. K manipulaci sloužil kruh. Na rošt se pak stavěly varné nádoby s vodou či jídlem.

Kříž u kostela sv.Vavřince

kříž u kostela

Barokní zvonice

S kostelem svatého Vavřince sousedí pozoruhodná dřevěná zvonice s hrázděnou podezdívkou, jedna z mála staveb tohoto druhu na Rakovnicku. Stáří zvonice je nejméně tři sta let, stála již před rokem 1620. Uvnitř zvonice byly původně dva zvony z let 1771 a 1774. Ty však byly za 1.světové války rekvírovány jako surovina k výrobě zbraní, stejný osud měly za 2.světové války i zvony nové.

Dnes je ve zvonici zvon nový - Svatý Vavřinec, který byl dne 5.6.2018 odlit v Brodku u Přerova v Uměleckém zvonařství paní Leticie Dytrychové. V neděli 5.8.2018 v rámci Senomatských slavností po poutní mši zvon požehnal pan kardinál Dominik Duka. Zvon váží 352 kg, průměr má 80 cm a zvoní v tónu C2.

zvonice zvonice zvonice zvonice zvonice zvonice 

 

Sochy svatých

Svatý Jan Nepomucký

 sv.Jan Nepomucký

Jan Nepomucký je celosvětově nejznámnějším českým světcem. Je patronem mostů, rybářů, mlynářů, plavců a vůbec všech řemesel, které mají co do činění s vodou.

Život a legenda

Na Náměstí Karla Buriana byla v roce 2016 umístěna nová socha sv.Jana Nepomuckého. Původně socha stávala na dnešním Náměstí Jiřího Holého. Bohužel do dnešního dne se dochoval pouze podstavec. Ten byl zrestaurován a zcela novou sochu sv.Jana Nepomuckého vytvořila akademická sochařka Helena Jahodová z Kozojed u Kralovic.

Svatý Juda Tadeáš

Blízko mostu přes Rakovnický potok je na podstavci s letopočtem 1722 socha sv.Judy Tadeáše. Podle nápisu na podstavci věnoval sochu v roce 1722 rakovnický děkan Jan Jiří Libertin.

Život a legenda

Svatý Prokop

sv.Prokop sv.Prokop

Při silnici do Rakovníka stojí po pravé straně dobře tesaná socha svatého Prokopa na podstavci s letopočtem 1743. Svatý Prokop je patronem Čech, horníků a rolníků, ochraňuje proti ďáblu a zlým duchům. Světec drží v rukách berlu a kříž, u nohou se mu svíjí pokořený ďábel. 

Život a legenda

 

Lavička Karla Buriana

V roce 2018 byla na zrekonstruované Náměstí Karla Buriana na počest pěvce Karla Buriana umístěna ručně kovaná lavička, kterou zhotovil Ondřej Vašmucius.

lavička Karla Buriana

 

Památník Lípy svobody

Památník je umístěn na Náměstí Karla Buriana. Původní žulová deska zhotovená u příležitosti vysazení původně 2 lip k 50. výročí republiky v roce 1968 byla v roce 2018 doplněna o pískovcové sloupky - stély, které jsou vytesány z vnitřní strany do tvaru stromu a zdobeny motivem lipových listů. 

lípy svobody lípy svobody

 

Roubenka

Roubené stavení v ulici V Chaloupkách č.p.66 (Kulturní památka).

Do roku 1985 byla roubenka obydlená. Posledními obyvateli tohoto stavení byli manželé Fišerovi. Po jejich odchodu roubené stavení chátralo a nebylo pro něj vhodného využití. Na stavebním úřadě bylo zažádáno o povolení demolice. Této žádosti však úřad nevyhověl s tím, že roubené stavení dosahuje určité historické hodnoty.

V roce 1999 získala roubenku od Zemědělského družstva Senomaty do vlastnictví obec Senomaty. Na základě vyjádření stavebního úřadu obec požádala Národní památkový ústav o svolání místního šetření za účelem zjištění, zda je roubenka vhodným objektem pro památkovou ochranu. Toto šetření se uskutečnilo a v roce 2001 bylo toto stavení prohlášeno Kulturní památkou.

V letech 2008 - 2010 byla roubenka kompletně zrekonstruována za významné finanční pomoci z programu obnovy venkova OSA IV. - LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny o.p.s.. Celkové náklady na rekonstrukci byly 2.279.000 Kč a z toho dotace činila 1.707.000 Kč.

Stáří roubenky

Při zemních pracech byly nalezeny renesanční střepy z období kolem roku 1500. Samotné roubené stavení pochází z poloviny 19.století, avšak jeho základy byly součástí objektu ještě staršího.

Proměna roubenky v průběhu let 2004 - 2010  

Roubenka v 1. pol. 20. století 
roubenka Roubenka v 1. pol. 20. století  Roubenka v 1. pol. 20. století 

Roubenka před rekonstrukcí (2004)

Roubenka v 1. pol. 20. století  Roubenka v 1. pol. 20. století 

2008
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Roubenka v 1. pol. 20. století  Roubenka v 1. pol. 20. století  Roubenka v 1. pol. 20. století  Roubenka v 1. pol. 20. století  Roubenka v 1. pol. 20. století  roubenka

Byly kompletně provedeny bourací a čistící práce, odstraněny všechny nežádoucí přístavby a podlahové násypy. Byly opraveny statické poruchy nosného zdiva, těleso komína a chlebová pec. Dále byly podepřeny nadzákladové stěny. Okolo celého objektu byla vykopána drenážní rýha a do ní umístěno drenážní a větrací potrubí s napojením na stávající kanalizační přípojku. Drenáže byly obsypány štěrkem.

Celková cena opravy – 126.603 Kč
Přidělená dotace – 111.000 Kč

2009
Fond obnovy památek Středočeského kraje

roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka 

Byly dokončeny zemní práce a odkopání násypu pod podlahou. Byly zpevněny a dobetonovány základové pásy. Byly probourány dveřní otvory dle projektu, dostavěny vnitřní příčky, osazeny a dozděny nosníky nad dveřními otvory. Na podlahy galerie 3, čajové kuchyňky a budoucího WC byly umístěny prvky systému GABEX. Byly provedeny vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace v podlaze.

Celková cena opravy – 82.967 Kč
Přidělená dotace – 65.000 Kč

2009
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Byl dopoložen systém odvětrávání GABEX, v prostorách galerie 1, 2 , chodba a předsíň a dále byly všechny podlahy vyztuženy svařovanými sítěmi a betonovou mazaninou.

Celková cena opravy – 115.636 Kč
Přidělená dotace – 95.000 Kč

2010
Program rozvoje venkova Č R, Osa IV Leader

roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka   roubenka roubenka roubenka roubenka

Byla provedena kompletní rekonstrukce všech dřevěných prvků objektu, tzn. roubení, vazby i krovu. Trámy jsou částečně provedeny ruční tesařskou technikou a odpovídají původním. Vznikla nová příčka mezi galerií 1 a 2, která je též roubená z ručně opracovaných trámů. Byl kompletně rekonstruovaný povalový strop, který nese hliněnou podlahu půdy. Podlahy v původních obytných místnostech galerie 1 a 2 jsou prkenné, ostatní podlahy jsou z dlažby nebo z ostře pálených cihel, položených do pískového lože. Bylo vybudováno, v rámci možností, moderní hygienické zařízení a kuchyňské zázemí. Na objektu byla vyměněna střešní krytina a všude jsou nové klempířské konstrukce. Byla vyměněna okna a část dveří. Některé dveře se podařilo repasovat. Vyměněná okna i dveře jsou přesnými kopiemi původních.

Do Roubenky je zavedena voda, kanalizace i elektrický proud. Veškeré činnosti probíhaly pod přísným a svědomitým dohledem NPÚ. Roubení zvenku i zevnitř bylo opatřeno speciální hliněnou omítkou. Prostor kolem Roubenky je upraven jako typická venkovská zahrádka se zápražím a přístupovým chodníčkem. Obohacením je křížek v rohu zahrádky.

Velké poděkování za spolupráci patří pracovníkům firmy SALK, spol.s.r.o., kteří se svým umem, vstřícností, obětavostí a nadšením zasloužili o to, že zde máme Roubenku tak, jak vypadala původně v plné kráse. Poděkování patří též zástupkyním NPÚ, pod jejichž bedlivým dozorem všechny práce probíhaly.

Celková cena opravy – 2.256.000 Kč
Přidělená dotace – 1.708.000 Kč

roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka roubenka

 

Kříž u rybníka

 

Smírčí kříž

Zatím nikdo nedokázaljednoznačně vysvětlit původ kamenného kříže, který stojí v chodníku před jedním z rodinných domů na okraji Senomat v Rakovnické ulici. 

Dozadu nakloněný kámen je vysoký zhruba 80 cm, ramena má široká asi 45 cm a do čelní strany je vyškrabaný již álo znatelný obrys meče nebo dýky.

V centrální evidenci kamenných křížů se sídlem v Aši, má senomatský kámen číslo 0319 ( v současnosti je v evidenci společnosti celkem 20 kamenných křížů z Rakovnicka, pětina z nich je však nezvěstná).

O původu památky, vytesané z pískovce, existuje několik různorodých teorií. Historik Rakovnicka Jan Renner ji považoval za starodávný mezník senomatských a rakovnických pozemků a soudil, že původně stál dál za městečkem směrem k Rakovníku. Spisovatel a historik Zikmund Winter dal "hrubý kámen, jenž stesán jest v prostičkou podobu kříže" a nedalekou studánku do souvislosti s křestními obřady senomatských Českých bratří. Jiný názor praví, že máme před sebou jeden z takzvaných cyrilometodějských misijních křížů, lidově zvaných "baba", vztyčených prý na úsvitě křesťanství v místech, kde slovanští věrozvěsti kázali. Nejpravděpodobnější se však zdá, že kříž, starý několik století, je starobylou připomínkou násilného zločinu, ke kterému v těchto místech někdy v minulosti došlo a symbol meče nebo dýky představuje vražednou zbraň.. Není vyloučeno, že se jedná o takzvaný smírčí kříž, který býval součástí vrahova vyrovnání s rodinou oběti. Důkazy pro kterékoliv z uvedených mínění však chybí.

Podobný kříž stával v Senomatech ještě jeden, byl však rozbit a použit jako stavební kámen.

 

 

Památník padlým vojínům

Symbolický zlomený sloup je hlavním motivem památníku padlých vojínů, který byl v parku na nynějším Náměstí Jiřího Holého slavnostně odhalen v červnu roku 1928. Shromažďování finančních prostředků začalo v roce 1923, zhotovení pomníku bylo zadáno v roce 1927 Bohumilu Vachtlovi z Přílep za částku 8500 K. Památník je připomínka místních mužů, kteří zahynuli na bojištích první světové války. Po roce 1945 přibyla na památníku deska se jmény místních obětí druhé světové války.

Památník Senomaty

 

Památník Mistra Jana Husa

V květnu roku 1921 byl v parku na nynějším Náměstí Jiřího Holého slavnostně odhalen prostý pomník Mistra Jana Husa, který od července do října 1414 pobýval před osudovou cestou do Kostnice na nedalekém hradě Krakovci. Husův pomník měl původně a v duchu tehdejší protikatolické vlny nahradit zničenou sochu Jana Nepomuckého, nakonec však představitelé městečka rozhodli vztyčit Husův pomník jinde. Oráčovská žula i plaketa s portrétem mistra Jana Husa byly darem soukromých osob.  Žulový balvan věnoval Josef David z čp. 77 v Senomatech, kovovou desku s portrétním reliéfem mistra Jana Husa Josef David z Prahy. Usazení kamene a upevnění desky se ujal místní osvětový sbor. 

Mistr Jan Hus, Senomaty

Písemné památky

Jaroslav Ryba, 1960, Senomaty: Dějiny městečka, městyse a obce

K nahlédutí ve státním okresním archivu Rakovník.