Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Znak, vlajka

Hostokryje

Hostokryje_znakPopis znaku: Polcený štít. Vpravo ve stříbrném poli vykořeněná vrba přirozené barvy, vlevo v červeno-stříbrně polceném poli dva zkřížené turnajové dřevce s odvrácenými praporečky, vše opačných barev a se zlatými hroty. Pravá polovina štítu s vrbou má vztah k tradovanému lidovému výkladu o významu názu obce, který vypráví o skrývání "hostů-kupců" ve vrbě. Levá polovina s turnajskými dřevci je inspirována erbem Leflů z Lažan, prvních doložených šlechtických vlastníků Hostokryj, které lze symbolizovat erbem.

  

Hostokryje_vlajkaPopis vlajky: List tvoří karé, nad stejně velkým čtvercovým polem a dva vodorovné pruhy, bílý a červený. Kare je dvakrát polceno bílo-červeno-bíle a pole pod ním červeno-bílo-červeně. V karé v bílém žerďovém poli zelená vykořeněná vrba s hnědým kmenem a ve vlajících polích zkřížené polcené turnajové dřevce s odvrácenými praporečky opačných barev a se žlutými hroty. Karé opakuje podobu znaku. Barevnost ostatních pruhů je odvozena od základních tinktur znaku.

Ikonografie

První zmínka o vsi Hostokryje v písemných historických pramenech pochází z roku 1388, kdy byl uskutečněna dohoda mezi knězem v Senomatech a rakovnickým měšťanem Prokopem o vyúčtování desátku ze vsi Hostokryje (villa Hostokryge). V roce 1413 se jako majitelé vsi připomínají bratři Jan a Hynek z Krakovce, synové Jindřicha Lefla z Lažan. Jan zvaný Bechyňka držel nakonec Bechyni. Hynek, či Hyncík, neboli Jindřich se psal po Krakovci. Později patřila část vsi k panství Šanov. V roce 1542 koupil od Petra Holého z Chrástu Šanov s tvrzí, vsí Petrovicemi a s polovinou Hostokryj Vilém Dlask z Vchynic. Za jeho dědiců byl sídlo v Šanově opuštěno a nové vybudováno v Petrovicích. V roce 1587 prodal Radslav z Vchynic Petrovice se vsí Hostokryje Ferdinandovi z Renšperka. Od něj koupil Petrovice Havel Hrobčický z Hrobčic a na Kolešovicích. Po porážce stavovského povstání (v letech 1618 – 1620) byl mnohým účastníkům konfiskován majetek – tak i Hrobčickým. Petrovice spolu s Hostokryjemi byly českou komorou v roce 1623 prodány Janovi Zellerovi z Rosenthalu. Ten však po patnácti letech vše prodal Kinským, kteří ještě v roce 1644 přikoupili Krakovec. Od roku 1651 drželi Krakovec s Petrovicemi Kocové z Dobrše, pak od roku 1709 Valdštejnové a od nich statek koupili v roce 1732 Wallisové, kteří zde byli vrchností až do konce patrimoniální správy, kterou v roce 1850 nahradila správa státní.
 
Etymologický výklad významu názvu obce Hostokryje lze vyložit jako ves lidí, kteří ukrývají, kryjí „hosty“. Ve středověku byli „hosty“ nazýváni kupci nebo cizinci. Lidový a v místě tradovaný výklad hovoří o ukrytí kupců ve vrbě.
 
Erbem Leflů (Bechyňů) z Lažan byl stříbrný štít s třemi červenými kapry pod sebou. V klenotu na korunované přilbě s červeno-stříbrnými přikryvadly dva býčí rohy, bílý a červený a zkřížená zlatá kopí, každé s praporkem, vpravo červeným, vlevo bílým. Kopí se později transformovala do podoby turnajských dřevců.

 

 Erb Leflů z Lažan  ( Kresba Jiří Louda)

Erb Lažanů

Brant

Brant_znak Popis znaku: Ve stíbrno-zeleně děleném štítě nahoře červený oheň,
 dole zlatá zkřížená hornická kladívka.

 

 

 

Brant_vlajka Popis vlajky: List tvoří tři pruhy, dva vodorovné, bílý a zelený a šikmý
 žlutý, vycházející z první čtvrtiny dolního a poslední čtvrtiny horního
 okraje listu.

 

Ikonografie

Brant je místní částí Hostokryj. Osada obdržela jména po kamenouhelném dole „Brand“. Ten má nepochybně jméno po požáru (německy der Brand – pokud se tak nejmenoval majitel šachty). V místech výskytu uhelných slojí, které vystupovaly až na zemský povrch obvykle docházelo k samovznícení a dlouhodobému hoření, které nakonec dalo místu pojmenování.

Autor znaků, vlajek a textů: Stanislav Kasík, Heraldická kancelář " DAUPHIN ", Roudnice nad Labem, 2007

O městysi

Portál krizového řízení

AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Bezpečné Rakovnicko

logo

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita