Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Domov klidného stáří, Senomaty

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE "DOMOV KLIDNÉHO STÁŘÍ"

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

 

Místo stavby: parc.č. 1338/2, 1335/1, 1334, 1333/2 v k.ú. Senomaty [747521]

Zpracovatel: Ing. arch. Martin Šimůnek

 

Základní idea stavby:


            Při samotném návrhu bylo vycházeno ze čtyř základních pilířů.
I. ARCHITEKTURA - Cílem bylo navrhnout stavbu, která bude svoji architekturou vycházet z okolní stávající zástavby.

II. FUNKCE - V rámci celého procesu tvorby studie bylo myšleno na to, aby objekt v maximální možné míře plnil svou specifickou funkci.

III. EKOLOGIE - V současné době stále častěji slyšíme o zhoršování klimatu naší planety. Neustále se zvětšuje vodní deficit naší krajiny, kvalitní půdy jsou zastavovány průmyslovými stavbami apod. Při návrhu bylo myšleno i na tyto skutečnosti a v rámci studie jsou uvažována opatření pro snížení negativních dopadů objektu na životní prostředí.

IV. EKONOMIE - Objekt je navržen tak, aby se minimalizovaly náklady jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu objektu po celou dobu jeho životnosti.

 

Popis návrhu objektu:

ARCHITEKTURA:
            Na základě průzkumu řešené lokality byl zvolen kompaktní tvar kvádru, vzhledem k omezenému prostoru pro výstavbu jsou navržena dvě nadzemní podlaží. Objekt je situován delšími stranami na sever a jih. Na severní stranu jsou situovány vstupy do jednotlivých bytů a koupelny, které jsou přímo větratelné a prosvětlené okenními otvory. Na jižní stranu jsou pak situovány všechny pobytové místnosti. Pro rozčlenění jinak velké hmoty objektu jsou na severní i jižní straně použity předsazené konstrukce: na severu tvoří loubí s pavlačí a na jihu pak balkóny ke všem bytům. Na severní straně je před objektem navržena samostatná konstrukce pro výtah, opatřená dřevěným obložením a vedle ní se nachází stavba sloužící jako zázemí pro správce objektu. Všechny byty v obou podlažích jsou přístupné bezbariérově. Do druhého nadzemního podlaží je zajištěn přístup pomocí schodiště a výtahu.
           

FUNKCE:
            Objekt musí dobře plnit svoji funkci. Můžeme navrhnout sebelepší architekturu, ale když dobře neslouží svým uživatelům, tak je to zcela zbytečné. Proto byl kladen velký důraz především na to, aby se zde obyvatelům "dobře žilo". Všechny byty jsou bezbariérově přístupné. Jsou navržené tak, aby v nich byl dostatek úložných prostorů. Vzhledem k orientaci obytných prostor budou všechny pobytové místnosti příjemně prosluněné. V rámci objektu je navržena prostorná společenská místnost, kde s mohou obyvatelé společně scházet, nebo kam mohou zajít se svými návštěvami. Stále více přibývá aktivních seniorů, z toho důvodu je v rámci objektu navržena kolárna.

EKOLOGIE:
            Nedostatek vody, CO2 v atmosféře a další, to jsou problémy, které současná architektura musí reflektovat a řešit. Objekt má zastavěnou plochu okolo 400 m2, dalších cca 150-200 m2 jsou zpevněné plochy jako jsou terasy, přístupové cesty apod. Zelená plocha, kterou takto stavba zabere, je nahrazena na střešní konstrukci objektu, která je navržena jako zelená z extenzivními rostlinami. Nejenže danému místu zpětně vrátíme zeleň, o kterou ji stavbou připravíme, ale výrazně tím přispějeme k hospodaření s dešťovou vodu, eliminujeme přehřívaní okolí apod. V neposlední řadě bude zelená střecha mnohem přívětivější pro obyvatele rodinných domů nad objektem. Vzhledem k orientaci objektu by např. plechová krytina mohla vytvářet nepříjemné odlesky, které by mohly zatěžovat okolní zástavbu.

EKONOMIE:
            Objekt je navržen tak, aby maximálně plnil svůj účel. Každá část objektu má své místo, své opodstatnění a nenachází se zde nic, co by bylo bezúčelné a nadbytečné, což se příznivě projevuje na pořizovacích nákladech. Celý objekt je uvažován jako energeticky úsporná stavba, aby svým provozem minimálně zatěžoval rozpočet provozovatele.

ENERGETIKA:
            Uvažuje se, že objekt bude vytápěn pomocí tepelných čerpadel vzduch voda - s podlahovými teplovodními rozvody. Vzhledem k charakteru objektu, jeho způsobu využití a předpokladů, že starší lidé mají rádi více tepla, je možné říci, že se jedná o vhodný a ekonomický způsob vytápění. Dále je v rámci studie uvažováno nucené větrání osazené rekuperací. Kvalita vnitřního prostředí je velmi důležitá, čerstvý vzduch bez zvýšené koncentrace CO2 je přínosný pro každého člověka. Orientace objektu dále nabízí možnost osazení fotovoltaického systému a využívání sluneční energie. Aby se zabránilo přehřívání vnitřních prostor, jsou na jižní straně navrženy předsazené stínící prvky v podobě balkónů a všechna okna mají předokenní žaluzie.

 

ZAHRADA:
            Nedílnou součástí objektu je jeho zahrada. Celý areál je uzavřen pomocí oplocení. Zahrada je navržena tak, aby na ni bylo možné trávit čas jak aktivním, tak pasivním odpočinkem. V rámci zahrady jsou navrženy vodní prvky, bosý chodník, vyvýšené záhony, místa pro posezení společné i samostatné atd.  

 

 

 

27.5.2019
Ing. arch. Martin Šimůnek

Architektonická studie ke stažení:

celkový pohled

pohled od požární nádrže

pohledy z jednotlivých stran

půdorys přízemí

půdorys 1. patro

detail bytů - pro 2 osoby, pro 1 osobu

letecký pohled

zákres do katastrální mapy

pohled od požární nádrže - černobíle

pohled ze všech stran - černobíle

 

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita