Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Ohlašovací povinnost - nemovitosti k rekreačním účelům

Odpadové hospodářství městyse Senomaty v roce 2024 

aneb jak v příštím roce zaplatit za odvoz odpadu z vaší rekreační nemovitosti

Vážení majitelé rekreačních nemovitostí,

právě jste obdrželi formulář (Plnění ohlašovací povinnosti), který je třeba podle tohoto návodu vyplnit a nejpozději do 15. ledna 2024 odevzdat na úřadě městyse Senomaty. Můžete jej přinést osobně, vhodit do schránky před úřadem či naskenovaný odeslat na mailovou adresu info@senomaty.cz. Snažte se prosím termín dodržet, abychom vás nemuseli upomínat.

Po předání všech formulářů z domácností i za rekreační objekty, bude jich asi pět set, je náš úřad zpracuje a v průběhu měsíce února vám budou až do domu doručeny požadované známky na popelnice spolu s informací o výši a způsobu úhrady poplatku za odpady. Do té doby prosím nic neplaťte.

Během měsíců ledna a února 2024 budou popelnice vyváženy podle známek z roku 2023 s jednou významnou změnou. Od 1. ledna 2024 budou všechny popelnice vyváženy ve čtrnáctidenním intervalu a proto i nádoby označené zelenou známkou z roku 2023 (původně každotýdenní svoz) a červenou známkou z roku 2023 (kombinovaný svoz s týdenní frekvencí v zimních měsících) budou v lednu a únoru 2024 již vyváženy ve čtrnáctidenním intervalu.

Formulář č.2: Plnění ohlašovací povinnosti_odpady_rekreační objekt Typ: PDF dokument, Velikost: 138.45 kB

Návod k vyplnění Formuláře číslo 2 pro majitele rekreačních objektů v městysi Senomaty:

 1. Část:   Poplatníci a plátce

Uveďte adresu vašeho domu a do následující tabulky vepište údaje o všech osobách, které ve vašem domě bydlí (mají zde hlášen trvalý pobyt či zde dlouhodobě pobývají). Všechny tyto osoby jsou podle zákona o odpadech poplatníky! Pod touto tabulkou uveďte poplatníka, který bude zároveň plátcem za vaši domácnost, a číslo běžného účtu tohoto plátce.

 1. Část:   Objednávka rozsahu svozu směsného komunálního odpadu

V tabulce se žlutou a modrou známkou pravidelného svozu v příslušném řádku uveďte počet svozových nádob (popelnic), které požadujete vyvážet. Nebude-li vám pravidelný svoz vyhovovat, můžete využít jednorázové známky. V takovém případě v příslušném řádku vyplňte jejich požadovaný počet.  Pravidelný svoz s jednorázovými známkami můžete při vyšším počtu svozových nádob u vašeho domu kombinovat. Při výběru mějte ve všech případech na zřeteli, že je stanoven minimální objem odpadu, za jehož odvoz musí občan zaplatit. Ten byl na rok 2024 stanoven na 30 litrů za měsíc pro jednu osobu, tj. 360 litrů za rok. Bydlíte-li ve vašem domě sami, je minimální počet jednorázových známek, které musíte uhradit, tři. U dvojčlenné domácnosti je to šest známek a tak dále.

 1. Část:   Úhrada poplatku

Poplatek za odpad je možno zaplatit jednorázově na celý rok (tuto možnost bychom si vám dovolili doporučit) nebo ve dvou stejných splátkách. Nejzazší termíny pro placení jsou uvedeny v tabulce, ve které pouze křížkem v příslušném sloupci označte vámi zvolenou variantu.

 1. Část:   Biologicky rozložitelný odpad (tzv. bioodpad)

Bioodpad (zejména posečená tráva, rostlinné kuchyňské zbytky, shrabané listí, dřevní štěpka, piliny) je kromě uložení na komunitní kompostárnu (jejíž otevírací doba je zveřejněna na webových stránkách městyse) možno odkládat do hnědých popelnic o objemu 240 litrů. Při svém rozhodování o využití tohoto typu vývozu prosím zvažte, zda tuto formu likvidace bioodpadu opravdu využijete. Zde postačí pouze zakroužkovat ANO nebo NE. V případě, že hnědou popelnici již vlastníte a odpovíte kladně, bude vám již jen doručena hnědá svozová známka.

 1. Požadavek dalších nádob pro dům/byt

V případě, že Vám nebude stačit likvidace komunálního odpadu z jedné popelnice v intervalu 1x za 14 dní, je nezbytné abyste ke svozu měli u Vašeho domu či bytu nádobu další, kterou Vám na základě Vašeho požadavku dodáme nejpozději do prvního svozu v roce 2024.

Závěrečné shrnutí aneb několik důležitých rad a informací

Předpokládáme, že vybrané poplatky pokryjí přibližně polovinu nákladů městyse na odpadové hospodářství. Ty budou podle předpokladu činit přes 2,5 milionu korun českých.

 1. Z důvodu alespoň částečného tlumení růstu nákladů na svoz odpadu (jen v roce 2024 narostou náklady díky změně sazby DPH z 15 na 21 % a inflaci celkem o 16 %) přechází náš městys v roce 2024 na čtrnáctidenní svoz odpadů. Připravuje se tím také na nový systém svozu a úhrady poplatků podle hmotnosti odpadu, který bude zaveden v roce 2025 a čtrnáctidenní interval svozu je pro jeho zavedení nezbytnou podmínkou.
 2. Pokud vám nebude pro ukládání odpadu z vaší domácnosti jedna svozová nádoba při tomto intervalu vyvážení stačit, můžete si na našem úřadě zakoupit druhou nádobu za zvýhodněnou cenu 320,- Kč.
 3. Kontrolním rozborem obsahu popelnic se směsným odpadem bylo zjištěno, že obsahují přibližně z jedné poloviny odpad, který se má třídit. V letošním čísle senomatského Věstníku nebo na webových stránkách městyse naleznete informace o tom, kam který druh odpadu odkládat. Při správném třídění jedna svozová nádoba vyvážená ve čtrnáctidenním intervalu domácnosti až na nečetné výjimky postačí.
 4. V roce 2024 budou vyváženy pouze nádoby opatřené čipem registrujícím místo výsypu a hmotnost odpadu v nádobě. Nádoby zakoupené na našem úřadě čip již mají. Pokud se rozhodnete zakoupit nádobu jinde, je třeba se domluvit na jejím opatření čipem.
 5. Směsný komunální odpad bude od roku 2024 vyvážen pouze ze 120-ti litrových, plastových svozových nádobách. Bioodpad pak v nádobách o objemu 240 litrů.
 6. Všechny nádoby na směsný odpad jsou průběžně označovány i registrační známkou (samolepka převážně bílé barvy s čárovým kódem) svozové firmy Marius Pedersen.

 

Mgr. Tomáš Valer, starosta městyse

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita