Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Jak v Senomatech nakládat s odpadem?

Tímto stručným návodem bychom chtěli odpovědět na otázky:
Jak třídit odpad?
Co do popelnice patří a co nikoliv?
Co je bioodpad a kam s ním?
Jaké vlastně máme druhy odpadu a podobně.

Níže uvedený popis se týká systému odpadového hospodářství v městysi Senomaty. V každé obci je totiž systém trochu jiný a žádný univerzální recept tudíž neexistuje.

 1. Černá svozová nádoba u domu, které se dříve říkalo popelnice
  Do těchto nádob (v Senomatech se jedná o černé plastové nádoby s objemem 120 litrů nově opatřené čipem) patří výhradně směsný komunální odpad (zkratka „SKO“)

  Co do této nádoby zejména patří:
  A) Popel z domácích topenišť
  (Zejména popel z uhlí. Popel ze dřeva patří do kompostéru, na zahrádku nebo do svozové nádoby, tj. velké popelnice na bioodpad). Ve všech případech platí, že popel musí být studený!
  B) Gastroodpad
  Kuchyňský odpad vyjma odřezků ze zeleniny a ovoce, zkažené a prošlé potraviny. Tvrdý chléb a rohlíky zkuste před vyhozením nabídnout sousedům chovajícím domácí zvířectvo.
  C) Znečištěný textil
  D) Smetky, sáčky z vysavače apod.
  E) Dětské a inkontinenční pleny
  F) Použité papírové kapesníky, papírové utěrky a vlhčené ubrousky
  G) Dámská hygiena
  H)  Jednorázové mycí a úklidové prostředky
  I) Kočkolit a zvířecí exkrementy (např. morče, kočka a pes, nikoliv hospodářská zvířata)

  Co naopak do této nádoby v žádném  případě nepatří:
  A) Kovové obaly (plechovky) od nápojů a konzerv!
  B) Veškerý tříděný odpad uvedený níže
  C) Rostlinné zbytky z kuchyně, posečená trávy, větve (bioodpad)
  D) Veškerý nebezpečný odpad
  E) Rostlinné oleje
  F) Sutě a stavební odpad
  G) Neznečištěný textil a obuv  
   
 2. Sběrné kontejnery pro tříděný odpad rozmístěné na čtrnácti sběrných místech
  po městysi

  Jedná se o plastové kontejnery v barvě modré a žluté (objem 1100 litrů) a zelená sklolaminátová iglú o objemu 1500 nebo 2500 litrů.
  A) Modrý kontejner na papír
  Do tohoto kontejneru patří veškeré papírové odpady s výjimkou použitých papírových kapesníků a použitých papírových utěrek (ty patří do směsného odpadu). Nepatří sem rovněž papír silně znečistěný např. ředidly, barvami, průmyslovými oleji apod. (to je nebezpečný odpad)
  B) Žlutý kontejner na plasty 
  Sem patří veškerý plastový odpad (zejména PET lahve, plastové obaly, obaly od kosmetiky, pracích a čisticích prostředků) ale i polystyrenový odpad. 
  Dále sem po dohodě se svozovou firmou patří tetrapakové obaly (krabice od mléka, džusů, dětských pitíček) a drobný kovový odpad (zejména plechovky od nápojů, konzervy, kovové obaly od voňavek a sprejů).
  Nepatří sem například instalatérský odpad ze stavební činnosti (plastové trubky, odpadní potrubí). V tomto případě se jedná o stavební odpad, jehož likvidaci má zajistit stavební či instalatérská firma, popřípadě stavebník na své náklady.
  Plastový odpad nemusí být umytý (například jogurtu postačí dojíst a vymývat kelímek není třeba) a je možno vhazovat i znečištěné obaly.
  C) Zelená iglú
  Sem vhazujeme veškerý skleněný odpad. Nadrozměrné skleněné odpady, které nelze do iglú umístit odevzdávejte na úřadě městyse, který jejich předání svozové firmě zajistí.
   
 3. Žluté pytle na plast svážené od domů pracovníky městyse
   
  Do těchto pytlů, které rádi poskytneme všem zájemcům, patří veškerý plast, který umísťujeme do velkých žlutých kontejnerů na plasty. Tedy včetně drobných kovových odpadů a tetrapakových obalů.
   
 4. Hnědá svozová nádoba u domu
  Nádoby o objemu 240 litrů na biologicky rozložitelný komunální odpad (bioodpad „BRKO“). Do této nádoby patří rostlinné zbytky z kuchyně, posečená tráva, drobné větvičky nebo štěpka z větví, studený popel ze spáleného rostlého dřeva bez příměsi nepřírodních materiálů (překližka, OSB desky apod.)
   
 5. Bílé kovové sběrné nádoby na textil a boty
  Tyto nádoby jsou v městysi umístěny na čtyřech místech, vždy jako součást sběrného místa dalšího tříděného odpadu. Je do nich možno odkládat čistý textil a boty. Odložený materiál je dále různými způsoby využíván.
   
 6. Speciální nádoby umístěné u parkoviště za senomatskou restaurací
  A) Nástěnný malý, plastový kontejner na bateriové monočlánky
  B) Černá svozová nádoba o objemu 240 litrů s vyříznutým otvorem na ukládání PET lahví naplněných použitým rostlinným (stolním) olejem   
  C) Černý plastový kontejner o objemu 110 litrů na drobný kovový odpad (plechovky, konzervy, kovové nádobí, kování apod.)
  D) Červený kovový kontejner na drobný elektroodpad
  E) Na trubicové a kompaktní zářivky samostatnou nádobu nemají, předávejte je na úřadě městyse.
 7. Mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového (nadrozměrného) odpadu
  Tento svoz je organizován vždy na jaře (zpravidla v dubnu) a na podzim (září) v areálu Zemědělského družstva v Senomatech. Předávat je možno nadrozměrný odpad (skříně, sedací soupravy, matrace), všechny druhy nebezpečného odpadu (oleje, ředidla, zbytky barev, znečištěné obaly od barev, znečištěný textil, zářivky, olověné akumulátory, ve velmi omezeném množství azbestové krytiny atd., dále velké elektrospotřebiče (lednice, pračky, televizory atd.) pneumatiky vyjma traktorových.
 8. Komunitní kompostárna
  Na kompostárnu, která je umístěna vedle areálu zemědělského družstva v Hostokryjích, je možno dovážet posečenou trávu, shrabané listí, dřevěnou štěpku a další bioodpad. Otevřeno je v sezóně od dubna do listopadu, vždy v pátek od 16.00 do 17.00 hodin a v neděli od 9.00 do 10.00 hodin. Na prostranství nad kompostárnou je možno kdykoli odkládat větší větve z prořezu stromů. 

 

Důležité upozornění:
Odpad vznikající při podnikatelské činnosti a stavební odpad nejsou zahrnuty do odpadového hospodářství městyse a každý podnikatel či stavebník si musí jejich likvidaci zajistit na své náklady!

 

 

 

 

Datum vložení: 20. 11. 2023 8:23
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2023 9:07
Autor: Radka Valová

Aktuálně

Portál krizového řízení

AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Bezpečné Rakovnicko

logo

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita