Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

OZV č. 2/2005 o stanovení společných školských obvodů ZŠ

kterou se stanoví části
společných školských obvodů základních škol

Obecně závazná vyhláška obce Senomaty číslo 2/2005,
kterou se stanoví části
společných školských obvodů základních škol

Zastupitelstvo obce Senomaty se na svém zasedání dne 14.12.2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písmeno c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Na základě uzavřených dohod obce Senomaty s městem Rakovníkem a s obcí Lubná
o vytvoření společných školských obvodů se stanovuje rozdělení území obce na části společných školských obvodů těchto základních škol:

a) část společného školského obvodu 3. základní školy, Rakovník, Okružní 2331 tvoří následující samostatné části obce Senomaty: Senomaty, Nouzov.

b) část společného školského obvodu Základní školy Lubná, Lubná 228 tvoří následující samostatná část obce Senomaty: Hostokryje

c) Ustanovení bodu a) a b) článku 1 této vyhlášky se týkají dětí plnících povinnou školní docházku v 5. až 9. ročníku příslušné základní školy.


Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. 
……………………………………. …………………………………………
Ladislav Engelthaler Mgr. Tomáš Valer
místostarosta obce starosta obce

Datum vložení: 29. 12. 2005 11:23
Datum poslední aktualizace: 27. 8. 2021 11:27

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita