Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

OZV č. 1/2004

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Senomaty

Obecně závazná vyhláška obce Senomaty č 1/2004
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ Senomaty


Zastupitelstvo obce Senomaty na základě § 10, 35 a 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a dodatků a v souladu s § 19a - § 19e zákona č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších změn a dodatků, vydává dne 6.10.2004 tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 
Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy
Obec Senomaty vybírá příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů MŠ Senomaty. Příspěvek platí rodiče dítěte nebo jiní zákonní zástupci(dále jen 'plátce').
Čl. 2 
Výše příspěvku
Výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Senomaty je stanovena částkou 10 Kč za jedno dítě a za každý den, ve kterém je dítě přitomno v mateřské škole. V případě umístění více dětí jednoho plátce v MŠ Senomaty je výše příspěvku
stanovena částkou 5 Kč za každý den, ve kterém je dítě přítomno ve škole,za druhé a každé další dítě.
Měsíční příspěvek je násobkem počtu dnů v měsíci, ve kterých bylo dítě přítomno ve škole, a částky 10,-- resp. 5,--Kč.
Čl. 3 
Splatnost příspěvku
Plátce je povinen uhradit měsíční příspěvek ve výši podle čl. 2 nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce a to hotově v pokladně Obecního úřadu v Senomatech nebo bezhotovostně na účet obce. V případě, že příspěvek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, je plátce povinen uhradit penále ve výši 50% dlužné částky. Penále je plátce povinen uhradit do 30. dne příslušného kalendářního měsíce. V případě neuhrazení příspěvku nebo penále ve stanovené výši a termínu si obec vyhrazuje právo vymáhat dlužnou částku.
Čl. 4 
Osvobození od platby příspěvku
Příspěvek podle čl. 1 se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmů domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy /1 a ostatních základních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost.
Obec může ve výjimečných případech osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti, a to na jeden rok.

/1 §3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu
§ 1 nařízení vlády č. 81/1993 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima

Čl. 5 
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2004. 

Vyvěšeno: 20.9.2004


Sejmuto: 6.10.2004


Ladislav Engelthaler v.r. Mgr. Tomáš Valer v.r.
místostarosta obce starosta obce

 

Datum vložení: 29. 11. 2005 13:16
Datum poslední aktualizace: 13. 8. 2020 13:57

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita