Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Veřejná sbírka

„POŘÍZENÍ NOVÝCH ZVONŮ DO ZVONICE“

Do sbírky je možné přispět:

do sbírkové pokladničky v kanceláři Úřadu městyse Senomaty

 na bankovní účet určený pro sbírku: 20036-540610379/0800

Na druhý zvon je vybráno:

k 31.3.2019 55.687 Kč…

k 15.4.2019 71.207 Kč...

k 31.7.2019 105.883 Kč...

k 1.12.2019 131.289 Kč...

k 31.12.2019 137.000 Kč...

k 10.6.2020 143.000 Kč...

k 10.9.2020 150.000 Kč...

k 31.12.2020 150.000 Kč...

k 24.5.2021 181.900 Kč...

k 31.12.2021 195.000 Kč...

k 18.2.2022 197.500 Kč...

k 13.4.2022 221.000 Kč...

k 5.12.2022 250.000 Kč...

k 31.12.2022 255.000 Kč...

k 5.4.2023 287.000 Kč...

 

Portál krizového řízení

Aktuální počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 7 °C
neděle 4. 6. jasno 20/5 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 19/9 °C
úterý 6. 6. skoro jasno 22/9 °C
AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Projekt "Rekonstrukce kostela sv. Štěpána"

Mini sportovní hřiště Nouzov

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ NOUZOV

Nové sportovní mini hřiště na nouzovské návsi je hotové, tráva zelená a malí i velcí návštěvníci je mohou hojně využívat!

Hřiště vzniklo s finančním přispěním městyse Senomaty, darů obyvatel a firmy Veolia.

.

fotogalerie/rok-2019/detske-sportovni-hriste-nouzov-1037cs.html

 

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Svazek obcí mikroregionu

Městys Senomaty je od roku 1999 členem SO mikroregionu

ČISTÁ - SENOMATY

SO mikroregionu Čistá-Senomaty

Předcházení vzniku bioodpadů ve svazku obcí Mikroregionu Čistá- Senomaty

..

 

Bezpečné Rakovnicko

logo

Obsah

Rozpočet městyse Senomaty na rok 2009
 

Při přípravě rozpočtu městyse na rok 2009 vychází zastupitelstvo městyse z následujících předpokladů:

 
  1. Městys dlouhodobě vyrovnaně hospodaří.  
  2. Jediným dluhem, který městys má, je půjčka na výstavbu splaškové kanalizace od Státního fondu životního prostředí České republiky. Půjčka v současnosti dosahuje přibližně 6.100.000,- Kč (splátka v roce 2009 činí včetně úroků přibližně 820,- Kč), je úročena 1,5 % a je splatná ve lhůtě 9-ti let. Zastupitelstvo městyse nehodlá zatěžovat hospodaření městyse žádnou další půjčkou.
  3. Při rozhodování o investicích v roce 2009 musí brát zastupitelstvo městyse zřetel
    na plánovaní nutných investic v roce 2010 a v letech následujících.
  4. V roce 2008 byly vypracovány projekty rekonstrukcí budov i komunikací a podány žádosti o udělení dotací pro tyto investiční akce. Finanční podíly městyse na rekonstrukcích musí být zahrnuty do rozpočtu na rok 2009.
 

Konkrétní rozpočtové záměry městyse Senomaty na rok 2009:

A) Projektová příprava
1. Dopravní řešení centra městyse (Náměstí Karla Buriana a přilehlé ulice U trati, Nádražní a Malá Strana). V roce 2009 bude vypracován projekt pro stavební řízení a zajištěno územní rozhodnutí (řízení již probíhá) i stavební povolení. Projekt poslouží jako podklad pro žádost o dotaci na dopravní rekonstrukci centra a přilehlých ulic.

2. Bude pokračovat projektová příprava stavební lokality Hostokryjská I. Bude vypracován projekt pro územní řízení a zajištěno územní rozhodnutí.

3. Bude zajištěno stavební povolení pro výstavbu nové mateřské školy, jídelny a školní kuchyně. Projekt poslouží jako podklad pro žádost o dotaci na výstavbu nové mateřské školy.
4. Ve spolupráci s obcí Přílepy bude pokračovat práce na projektu: „Nouzov – Přílepy, splašková kanalizace“, která byla zahájena v roce 2008. Bude vypracován projekt pro územní řízení, zajištěno územní rozhodnutí a zpracován projekt pro stavební řízení (vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2010).   
5. Projekty pro rekonstrukci místních komunikací zasažených výstavbou inženýrských sítí.
6. Projekt nového systému vytápění budovy KD, úřadu městyse a restaurace.
7. Projekt ubytovací kapacity v nevyužitých půdních prostorách KD.
8. Projekt skladových prostor (archivu) nad jevištěm v KD
9. Projekt realizace ÚSES – park Na Vyhlídce
10. Projekt nového systému napouštění a bezpečnostního přepadu Senomatského rybníku
 
B) Rekonstrukce místních komunikací
Stav místních komunikací v městysi Senomaty není vyhovující. Zvláště v Senomatech, kde proběhla výstavba splaškové kanalizace, jsou vozovky ve velmi špatném stavu. Zastupitelstvo městyse si je dobře vědomo, že uvedený stav naše občany tíží. Stejně jako v uplynulých letech budou proto pokračovat rekonstrukce komunikací. Její rozsah závisí na získaných dotacích a výši vlastních prostředků městyse. Rekonstrukce budou jako doposud prováděny důkladně (vyřešení odvodu srážkových vod, úprava podkladních vrstev a uložení živičného povrchu).
V roce 2009 se bude jednat o tyto komunikace:
a) Nádražní ulice – v listopadu 2009 byla podána žádost o dotaci z fondů EU na rekonstrukci komunikace v celé délce včetně dosud nezpevněného úseku „Na Krétě“. V případě získání dotace bude rekonstrukce v celém rozsahu realizována v roce 2009
b) Ulice U Trati – bude pokračovat rekonstrukce dalším úsekem. V prosinci 2008 byla podána žádost o dotaci z POV Středočeského kraje. Délka rekonstruovaného úseku závisí na výši dotace.
c) Malá Strana – komunikace v úseku od náměstí Karla Buriana k parku. Je vypracován projekt, v březnu 2009 bude podána žádost o dotaci /zahrnující i rekonstrukci parku). V případě udělení dotace bude rekonstrukce realizována v roce 2009.
d) Dokončení chodníků a parkovacích stání ve stavební lokalitě Na Vyhlídce I.
e) Ulice V Chaloupkách - rekonstrukce komunikace.
 
C) Zhodnocování, opravy a údržba nemovitého majetku městyse
1. Pokračování rekonstrukce fasády hostince Nouzov. Zhotovení fasády na jihozápadní štítové stěně hostince.
2. Pokračování rekonstrukce roubeného stavení č.p. 66 za předpokladu, že městys získá odpovídající dotační prostředky.
3. Provedení sanace proti vzlínající zemní vlhkosti, výměna zastaralých topidel a dílčí rekonstrukce prostor v budově ZŠ v Senomatech za předpokladu, že městys získá odpovídající dotační prostředky.

4. Pokračování výměny zastaralých svítidel veřejného osvětlení a rozšíření VO v osadě Brant.

5. Pokračování v obnově parku na Náměstí Jiřího Holého. V roce 2009 bude rekonstruována autobusová zastávka, uložena dlažba do části pěšin v parku, a zahájena postupná obměna vzrostlé zeleně.
6. Celková rekonstrukce služebního bytu v budově ZŠ v Senomatech.
7. Rekonstrukce osvětlovací techniky v KD v Senomatech
8. Rekonstrukce vstupního prostoru v KD
9. Výsadba stromů v místě bývalých skládek v Senomatech a Hostokryjích, výsadba zeleně u soutoku Hostokryjského a Rakovnického potoka.
10. Zalesnění pasek ve Smolinách.
11. Dokončení stavebních úprav (chodba) v budově Osadního výboru v Hostokryjích.
12. Realizace parku Na Vyhlídce.

 

E) Podpora kulturního, společenského a sportovního života
1. Pořádáním vlastních kulturních akcí:
a) III. reprezentační ples městyse Senomaty (21.2.2009)
b) III. ročník turistické pochodu (2.5.2009)
c) IV. ročník Taneční školy
d) Senomatské slavnosti 2009 aneb Senomatská senoseč  – kulturně – sportovní akce směřující k obnově tradic (14.6.2009)
e) Senomatský advent
2. Podpora kulturních a sportovních aktivit vypsáním grantů pro občany i organizace. Objem finančních prostředků na granty v roce 2009 činí 200.000,- Kč).

3. Nákup inventáře (houpačky) pro hřiště v Nouzově. 

 
 
 

Rozpočet na rok 2009 – finanční plán                                                                                                                    

   

Příjmy: (v tisících korun českých)

                                        
Daňové příjmy
8 100

Platby za likvidaci komunálních odpadů

675
Ostatní místní poplatky
82
Daň z nemovitostí
500
Příjmy z prodeje pozemků
1 500
Příjmy z pronájmu
450

Příspěvek /dotace/ za výkon státní správy

110
Ostatní vlastní příjmy
300
Splátka vodojemu od Obce Přílepy
100

Profinancování dotace od SFŽP ČR (zateplení ZŠ)

490

Převod prostředků z běžných účtů za r. 2007

3 807
Celkem příjmy
16 114
 
Výdaje:  (v tisících korun českých)
 
Účelové členění výdajů
Celkové výdaje
z toho investiční
Místní komunikace
3 100
3 050
Dopravní obslužnost (BUS)
180
Pitná a splašková voda
100
0
Školská zařízení
1 750
500
Kultura a sociální péče
300
Ostatní tělovýchovná činnost
100

Využití volného času dětí a  mládeže

100
Bytové hospodářství
830
800
Veřejné osvětlení
300
100

Nákup technických a komunálních služeb

250
Opravy a údržba nemovitostí
650
650
Sběr a svoz komunálních odpadů
700
Požární ochrana
100
0
Zastupitelstvo městyse
950
 0
Činnost místní správy
2 500
600
Platby daní a poplatků
300
 0
Projektová činnost
700
700

Inženýrská činnost a zpracování dotačních žádostí

470
470
Příspěvky sdružením obcí
150
 0
Splátky úvěru SFŽP ČR
820
820

Finanční rezerva (komunikace Na Vyhlídce II)

1 490
 0

Předpokladaný stav fin. postředků k 31.12.2009

 274
 0
Celkem výdaje
16 114
7.690 (47,7%)

Rozpočet na rok 2009 - plán činnosti

 
 
Poř. číslo
Název akce

Předpokládané náklady (Kč)

Časový harmonogram
Poznámka
1.
Pokračování rekonstrukce roubenného stavení č.p. 66
620.000
08/09 – 10/09
Podána žádost o dotaci (90%)
2.
Hostinec Nouzov – rekonstrukce fasády (jihozápadní štít)
100.000
09/09 – 10/09
Vlastní prostředky
3.
Výstavba chodníků a parkovacích stání Na Vyhlídce I.
1.000.000
03/09 – 05/09
Vlastní prostředky
4.

Komunikace Senomaty – rekonstrukce živičných povrchů v Nádražní ulici

10.000.000
08/09 – 11/09

Byla podána  žádost o dotaci (92,5%)

5.

Komunikace Senomaty – rekonstrukce živičných povrchů v ulici U Trati

450.000
08/09 – 11/09

Byla podána žádost o dotaci (max. 200.000)

5.

Komunikace Senomaty – rekonstrukce živičných povrchů v ulici
V Chaloupkách

500.000
08/09 – 11/09
Vlastní prostředky
5.

Komunikace Senomaty – rekonstrukce živičných povrchů na Malé Straně (úsek náměstí – park)

2.000.000
08/09 – 11/09
Bude podána žádost o dotaci (92,5%)
6.

 Rekonstrukce bytu v budově ZŠ

750.000
06/09 – 08/2009
Vlastní prostředky
7.
Základní škola – sanace proti zemní vlhkosti
5.252.000
07/08 – 08/08
Podána žádost o dotaci (92,5 %)
8.
 
 
 
 
9.
Další investiční akce menšího rozsahu
650.000
03/09 – 11/09
Vlastní prostředky
10.
Projektová činnost
700.000
01/09 – 12/09
Vlastní prostředky
10.

Inženýrská činnost a náklady na zpracování dotačních projektů

470.000
01/09 – 12/09
Vlastní prostředky
 
CELKEM investice
  22.492.000
 
 

Do celkových investic jsou zahrnuty i předpokládané dotace, které do okamžiku jejich přiznání nemohou být zahrnuty ve finančním plánu rozpočtu městyse.

Naplnění plánu činnosti na rok 2009 závisí na celé řadě faktorů, které náš městys nemůže plně ovlivnit. (Přidělení dotací, průběh povolovacích řízení.) Také časový harmonogram je orientační, řada prací závisí na aktuálních povětrnostních podmínkách a v neposlední řadě
na cash flow (průběžných finančních tocích v rozpočtu městyse v roce 2009).

V Senomatech dne 12. ledna 2009                                                                                   

                                                                        Mgr. Tomáš Valer, starosta městyse