Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Veřejná sbírka

„POŘÍZENÍ NOVÝCH ZVONŮ DO ZVONICE“

Do sbírky je možné přispět:

do sbírkové pokladničky v kanceláři Úřadu městyse Senomaty

 na bankovní účet určený pro sbírku: 20036-540610379/0800

Na druhý zvon je vybráno:

k 31.3.2019 55.687 Kč…

k 15.4.2019 71.207 Kč...

k 31.7.2019 105.883 Kč...

k 1.12.2019 131.289 Kč...

k 31.12.2019 137.000 Kč...

k 10.6.2020 143.000 Kč...

k 10.9.2020 150.000 Kč...

k 31.12.2020 150.000 Kč...

k 24.5.2021 181.900 Kč...

k 31.12.2021 195.000 Kč...

k 18.2.2022 197.500 Kč...

k 13.4.2022 221.000 Kč...

k 5.12.2022 250.000 Kč...

k 31.12.2022 255.000 Kč...

k 5.4.2023 287.000 Kč...

 

Portál krizového řízení

Aktuální počasí

dnes, pondělí 5. 6. 2023
déšť 22 °C 10 °C
úterý 6. 6. déšť 14/13 °C
středa 7. 6. slabý déšť 21/13 °C
čtvrtek 8. 6. slabý déšť 22/12 °C
AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Projekt "Rekonstrukce kostela sv. Štěpána"

Mini sportovní hřiště Nouzov

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ NOUZOV

Nové sportovní mini hřiště na nouzovské návsi je hotové, tráva zelená a malí i velcí návštěvníci je mohou hojně využívat!

Hřiště vzniklo s finančním přispěním městyse Senomaty, darů obyvatel a firmy Veolia.

.

fotogalerie/rok-2019/detske-sportovni-hriste-nouzov-1037cs.html

 

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Svazek obcí mikroregionu

Městys Senomaty je od roku 1999 členem SO mikroregionu

ČISTÁ - SENOMATY

SO mikroregionu Čistá-Senomaty

Předcházení vzniku bioodpadů ve svazku obcí Mikroregionu Čistá- Senomaty

..

 

Bezpečné Rakovnicko

logo

Obsah

 

Městys SENOMATY

okres Rakovník     

Závěrečný účet

za rok 2015

 

Závěrečný účet za rok 2015 byl zpracován v souladu s ustanovením § 17 odst.6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 

Identifikace účetní jednotky

Název účetní jednotky

Městys Senomaty

Sídlo

Senomaty, Náměstí Karla Buriana 55

00 244 384

Telefon

313 540 375

E-mail

ou.senomaty@tiscali.cz

Webové stránky obce

www.senomaty.cz

Bankovní spojení – Česká spořitelna, a.s. 

540610379/0800  

Bankovní spojení – Česká národní banka 

94-4818221/0710

 

Všeobecné informace

Starosta

Mgr. Tomáš Valer

Místostarosta

Luděk Fišer

Počet členů zastupitelstva

13

Kontrolní výbor (počet členů, jméno předsedy

3.  Petr Kochleffl

Finanční výbor (počet členů, jméno předsedy)

3.  Ing. Antonín Prokop

Předmět činnosti

Všeobecná činnost veřejné správy,

zákon č. 128/200 Sb., o obcích

Rozvahový den

31.12.2015

Okamžik sestavení účetní závěrky  

28.01.2016

Počet obyvatel k 01. 01. 2015

1 142

Počet obyvatel k 31. 12. 2015

1 175

Příspěvková organizace obce

Základní škola a Mateřská škola Senomaty, Náměstí Karla Buriana 54, Senomaty

 

 

Místní části:

Název

Výměra m2

Počet obyvatel

Počet budov

vodovod

kanalizace

 

Senomaty

9 443 446

912

479

ano

ano

 

Nouzov u Senomat

1 298 531

141

70

ano

ano

 

Hostokryje

3 353 785

122

69

ano

ve výstavbě

 

Celkem

14 094 762

1 175

618

 

 

 

               

 

Městys Senomaty je členem:

          Svazku měst a obcí Rakovnicka

          Svazku obcí mikroregionu Čistá - Senomaty

          Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

          Svazu měst a obcí České republiky

          Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka

          Místní akční skupiny Rakovnicko

 

Organizace ÚSC

(zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 23 a násl.)

 

Účetnictví Městyse Senomaty je vedeno a účetní závěrka a závěrečný účet byl sestaven v souladu s:

 • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále je zákon o účetnictví),
 • vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, zdravotními pojišťovnami, státními fondy a organizačními složkami státu,
 • Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
 • zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
 • vyhláškou č. 323/2003 Sb., o rozpočtové skladbě,
 • vyhláškou č. 449/2009., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů ÚSC,
 • vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do Centrálního systému účetních informací státu a požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),

 

V souladu s těmito předpisy se obec řídila platnými vnitropodnikovými směrnicemi k vedení účetnictví. Městys plní své úkoly prostřednictvím orgánů, kterými jsou zastupitelstvo obce a starosta obce. V jejich náplni činnosti se prolíná samospráva i státní správa.

 

Účetnictví Městyse Senomaty je zpracováváno účetním programem firmy ALIS spol. r. o., se sídlem v České Lípě. Od roku 2013 je systém účetnictví veden v sytému KEO-W (systém Windows), mzdy a majetek v systému KEO (systém MS-DOS).

 

K závěrečnému účtu byly použity tyto podklady :

 

 • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, Fin 2-12 M
 • Rozvaha (bilance)
 • Příloha ÚSC
 • Výkaz zisku a ztráty
 • Vypořádání dotací a fin. výpomocí poskytnutých obcím prostřednictvím kraje ze st. rozpočtu
 • Vypořádání dotací a finančních výpomocí poskytnutých obcím z rozpočtu kraje
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Senomaty za rok 2015
 • Výkazy hospodaření Základní školy a Mateřské školy Senomaty

 

Účetní závěrka rozpočtu byla sestavena k 31. 12. 2015 v Kč.

Rozpočtovým obdobím je kalendářní rok od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015.

 

 

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU

a Rozbor dalších ekonomických ukazatelů

 v roce 2015

(plnění rozpočtu, finanční vypořádání, výsledky přezkoumání hospodaření obce, návrh na rozdělení prostředků do fondů příspěvkové organizace, vypořádání účelových dotací).

 

Závěrečný účet Městyse Senomaty je zpracován v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen rozpočtová pravidla a obsahuje hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2015 a to jak příjmové, tak výdajové části, dále obsahuje výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, závěry finančního vypořádání k ostatním veřejným rozpočtům, návrh na rozdělení nevyčerpaných prostředků do fondů příspěvkové organizace a další skutečnosti uvedené v zákoně o rozpočtových pravidlech.

 

Rozpočet Městyse Senomaty na rok 2015 byl schválen na zasedání zastupitelstva městyse dne 17. 12. 2014 jako přebytkový. Výše plánovaných příjmů Kč 12 410 000,--, výdaje Kč 11 180 000,--, v části financování byly rozpočtovány splátky dlouhodobé finanční výpomoci SFŽP v částce Kč 680 000,-.. Rozpočet byl před jednáním zastupitelstva řádně vyvěšen na úřední desce obce i na webových stánkách obce, a to od 01. 12. 2014 do 19. 12. 2014. Během rozpočtového roku byla přijata 4 rozpočtová opatření, která byla projednána zastupitelstvem městyse v souladu se zákonem o obcích.

Skutečné plnění příjmů a čerpání výdajů podle jednotlivých položek platné rozpočtové skladby je patrné z výkazu Fin 2-12 M, který je přílohou závěrečného účtu.

 

Rozpočtové příjmy

 

Plánované příjmy obce činily 12 410 000,-- Kč. Příjmy rozpočtu byly upraveny především přijetím různých dotací v průběhu roku. Rozpočtovými opatřeními byly upraveny příjmy na 17 674 350 Kč. Skutečné příjmy plnění rozpočtu byly v roce 2015:                16 537 426,31 Kč.

Daňové příjmy – daňové příjmy obcí. Na daňových příjmech se nejvíce podílí daň z přidané hodnoty a daň z příjmu fyzických nebo právnických osob. Dále sem patří místní a správní poplatky. Daňové příjmy činily 11 599 488,19 Kč. Což je plnění příjmů na 115,42% schváleného rozpočtu. 

Nedaňové příjmy byly naplněny na 2 171 463,12 tj. 141 % schváleného rozpočtu.

Zde objemově nejvýznamnějšími jsou příjmy za pronájmy obecních bytů, příjmy z pronájmu pozemků, z prodeje dřeva.

Kapitálové příjmy – prodej obecních pozemků, byly rozpočtovány na Kč 100 000,-, přičemž plnění bylo 1 616 570,- Kč, tj. 1 616,57% . Příjmy v této kapitole plynou z prodeje pozemků ve stavební lokalitě Hostokryjská (ulice Na Hradišti).

 

Významnou část příjmů tvořily dotace z jiných rozpočtů v celkové částce 733 209,-- Kč. Jsou zde zahrnuty transfery:

Poskytovatel

Účel

Celková výše

Úřad práce

Mzdové náklady VPP

341 278,--

Státní fond životního prostředí

Pořízení zametacího vozu v roce 2014 = doplatek dotace

391 931,--

 

V převážné míře jde o finanční prostředky, které jsou poskytnuty účelově a podléhají finančnímu vypořádání (tzn. nejsou-li vyčerpány, vrací se zpět poskytovateli dotace). Všechny výše uvedené transfery byly vyčerpány v uvedených výších.

 

Rozpočtové výdaje

 

Výdajová část rozpočtu - čerpání rozpočtu jednotlivých kapitol a paragrafů bylo v souladu se schváleným položkovým rozpočtem, popř. v souladu se schválenými rozpočtovými opatřeními (změnami). Tato opatření schvalovalo zastupitelstvo obce.

Rozpočtované výdaje byly stanoveny schváleným rozpočtem na částku Kč 11 180 000,--. Po úpravách (upravený rozpočet) výdaje činily Kč 17 544 350,--. Skutečné čerpání výdajové stránky rozpočtu dosáhlo 12 403 728,24 Kč, což je 110,95 schváleného rozpočtu a 70,70 % upraveného rozpočtu.

Běžné výdaje:

Rozpočtované běžné výdaje činily Kč 6 310 000,--, skutečné neinv. výdaje činily Kč 9 201 405,--.

Investiční výdaje:

Rozpočtované investiční výdaje činily Kč 4 870 000,--, skutečné inv. výdaje činily Kč 3 202 323,--.

 

Financování

 

Městys Senomaty přijal do konce roku 2007 částku Kč 6 777 400,-- od SFŽP jako finanční výpomoc při výstavbě kanalizace v Senomatech. Od března roku 2008 je tato finanční výpomoc splácena ročně Kč 680 tis.. Splátky půjčky byly provedeny i v roce 2015. Zůstatek půjčky k 31. 12. 2015 činí Kč 1 337 400,-- (tzn. splátky r. 2016 = 680 tis., r. 2017 = 657,4 tis.).

Rozhodnutím zastupitelstva byl přijat překlenovací úvěr od České spořitelny, a.s., v celkové výši Kč 1 100 tis. Překlenovací úvěr byl použit k financování investiční akce „Zateplení obvodového pláště budovy ZŠ“. V podmínkách žádosti o dotaci bylo uvedeno, že žadatel finanční prostředky od Fondu životního prostředí obdrží až po realizaci stavebních prací. Úvěr byl splatný do 30. 06. 2015 a jeho splátka byla provedena dne 31. 03. 2015.

 

Rozdíl příjmů a výdajů a hospodářský výsledek

 

a) rozdíl příjmů a výdajů za rok 2015

Jedním z hodnotících ukazatelů hospodaření je rozdíl mezi celkovými skutečnými rozpočtovými příjmy a výdaji daného kalendářního roku. Tento ukazatel je obsažen ve „Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ s označením FIN 2-12M za měsíc prosinec 2015. V roce 2015 celkové příjmy převýšily celkové výdaje o Kč 4 133 698,-- (viz. odd III. Financování – třída 8 uvedeného výkazu). Částka představuje skutečně přijaté finanční prostředky a zaplacené výdaje v daném kalendářním roce.

b) hospodářský výsledek za rok 2015

Hospodářský výsledek jako rozdíl mezi náklady a výnosy v roce 2015 činil Kč 1 066 835,43 (zisk). Hospodářský výsledek je obsažen ve „Výkazu zisku a ztráty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“ a „Rozvaze územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad“.

Oba tyto ukazatele v roce 2015 prokazují dobré hospodaření (= příjmy vyšší než výdaje, náklady nižší než výnosy). Jejich výše a rozdíl mezi nimi je dán rozdílnou metodikou sestavení daných výkazů. Nejvíce se tato rozdílná metodika projeví při pohledu na zobrazení hmotného investičního majetku, kdy do FIN 2-12 vstupují zaplacené investiční výdaje v celé výši, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty tyto výdaje časově rozkládá do několika let v podobě odpisů HIM.

 

 

 

Rozbor personálních a mzdových nákladů

 

V aktuálním volebním období má Městys Senomaty celkem 13- ti členné zastupitelstvo. Celkové výdaje dle schváleného rozpočtu na rok 2015 na odměny (vč. povinných odvodů) členů zastupitelstva byly plánovány v celkové výši Kč 880 tis. a vyplaceny v částce Kč 875 321,75 což představuje 99,47 % schváleného rozpočtu. Odměny členů zastupitelstva jsou stanoveny dle Nařízení vlády 37/2003 ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí Ustavujícího zastupitelstva dne 07. 11. 2014.

Městys Senomaty v roce 2015 zaměstnával průměrně 12 fyzických osob z toho 5 žen. Tito zaměstnanci odpracovali celkem 18 545 hodin, přičemž v tomto počtu hodin jsou zahrnuty časy THP i ostatních zaměstnanců (správa a údržba budov, údržba a úklid veřejných prostranství, svoz separovaného odpadu pod.). Zaměstnancům ve stálém pracovním poměru byly stanoveny měsíční platy dle nařízení vlády č. 564/06 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Celkové výdaje na mzdy a platy zaměstnanců byly dle schváleného rozpočtu stanoveny v celkové částce 1 350 tis. Kč. Následně byl rozpočet navýšen na Kč 1 856,60 tis. Důvodem zvýšení výdajů na mzdy zaměstnanců je skutečnost, že Městys Senomaty od 01. 04. 2015 do 31. 10. 2015 na základě dohody s Úřadem práce ČR zaměstnal 4 pracovníky, kteří pro Městys pracovali v rámci veřejně prospěšných prací. Tito zaměstnanci následně pro Městys Senomaty pracovali až do 31. 12.2015.

Výdaje vynaložené na mzdy a platy v roce 2015 činily celkem Kč 1 754 tis. tj. 94,51 % schváleného navýšeného rozpočtu výdajů.

 

Vývoj počtu zaměstnanců v průběhu roku 2015

Měsíc

Počet zaměstnanců

Z toho ženy

Měsíc

Počet zaměstnanců

Z toho ženy

Leden

6

4

Červenec

12

5

Únor

6

4

Srpen

12

5

Březen

6

4

Září

12

5

Duben

10

5

Říjen

12

5

Květen

12

5

Listopad

12

5

Červen

12

5

Prosinec

12

5

 

 

Pohledávky, závazky

 

Celkové účetní pohledávky obce k 31. 12. 2015 jsou vyčísleny v Rozvaze (účetním výkaze) na částku 295 tis. Kč. Z rozboru jednotlivých účtů vyplývá, že převážnou částí (226 tis.) jsou poskytnuté zálohy na spotřebu elektrické energie. Další nesplacené pohledávky jsou buď vymáhány (exekuce nájem) nebo je k nim vytvořena opravná položka anebo jsou ve splatnosti.

Účetní krátkodobé závazky činily k 31. 12. 2015 částku 524 tis Kč. Částka představuje závazky ze sociálního a zdravotního pojištění, Kooperativa, daně a výplaty zaměstnanců (i zastupitelů) za měsíc prosinec, neuhrazené faktury dodavatelů ve lhůtě splatnosti.

Účetní dlouhodobé závazky činily k 31. 12. 2015 částku 2 437 400,- Kč, kde 1337,4 tis. představuje zůstatek půjčky od Státního fondu životního prostředí a 1 100 tis. je smluvní závazek vůči VSOR vycházející ze smlouvy o vkladu majetku.

 

 

Zůstatky na bankovních účtech k 31. 12. 2015

 

Název banky

Číslo účtu

Částka Kč

Česká národní banka, a.s.

94-4818221/0100

3 913,76

Česká spořitelna, a.s.

540610379/0800

295 753,39

Česká spořitelna, a.s.

20036-540610379/0800

90 590,--

GE Money Bank, a.s.

193986063/0600

4 333 787,17

GE Money Bank, a.s.

193985503/0800

1 414,21

 

Celkem

4 725 458,53

 

 

 

Zůstatek bankovního účtu fondu rekultivace k 31. 12. 2015

Česká spořitelna, a.s.

15034-540610379/0800

12 968,60

 

Zůstatek pokladní hotovosti k 31. 12. 2015

 

Pokladna hlavní činnosti                                0,00 Kč

 

Sbírka na pořízení nových zvonů do barokní zvonice v Senomatech

 

Zastupitelstvo Městyse Senomaty na svém jednání dne 17. 12. 2013 vyhlásilo veřejnou sbírku s výše uvedeným názvem a pověřilo starostu městyse, aby učinil veškeré nutné legislativní kroky ke zřízení sbírky. Krajský úřad pro Středočeský kraj konání sbírky osvědčil a oznámení o jejím konání přijal dne 31. 01. 2014. Sbírka se bude konat po dobu neurčitou. Do sbírky přispívají obyvatelé, společenské organizace a další dobrovolní dárci. Ke dni účetní závěrky na bankovním účtu, který má městys zřízen, bylo Kč 90 590,--.

 

Přijaté dary

 

V průběhu roku 2015 Městys Senomaty obdržel finanční prostředky od soukromých osob nebo firem v podobě darů v celkové částce Kč 177 750,--. Tyto finanční prostředky byly použity na pořízení nového hodinového stroje do věže hřbitovního kostela, zařízení dětského hřiště v ulici Na Vyhlídce a dovybavení zařízení dalších dětských hřišť.

Městys Senomaty od Pozemkového úřadu ČR lednu 2015 obdržel dar v podobě dvou účelových cest se zpevněným asfaltovým povrchem (C30 = cesta do Smolin, C40 = za hřbitovem). Objem takto převedeného majetku představuje částku celkem Kč 6 292 334,28.

 

Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci:

 

Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci činil Kč 1 100 000,--. Zahrnuje příspěvek na provoz pro mateřskou školu, základní školu, školní jídelnu a školní družinu. Účetní výkazy příspěvkové organizace jsou přílohou závěrečného účtu.

 

Další poskytnuté neinvestiční příspěvky z rozpočtu obce:

Svazek obcí okr. Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

127 270,--

Dobrovolný svazek obcí Čistá – Senomaty

46 978,--

Svazek měst a obcí Rakovnicka

40 525,50

Svaz měst a obcí ČR

4 282,60

Spolky a sdružení působící v obci (grantový program)

Výdaje spojené se záležitostmi sociálních věcí

200 000,--

108 932,--

 

 

Hospodářská činnost

 

Městys Senomaty nemá zřízenou hospodářskou činnost.

 

Peněžní fondy

 

Městys Senomaty má zřízen jeden peněžní fond, jedná se o fond finančních prostředků zřízený na rekultivaci pozemků, na kterých je provozována pískovna v k. ú. Senomaty. Finanční prostředky fondu jsou uloženy v České spořitelně na bankovním účtu (15034-540610379/0800).

 

Inventarizace majetku, materiálových zásob

 

Inventarizace obecního majetku byla provedena v termínu od 31. 12. 2015 do 25. 01. 2016. S majetkem obce hospodaří obecní úřad a příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Senomaty. Městys veškerý majetek každoročně inventarizuje a pojišťuje proti škodám. Inventarizační komise provedla jak fyzickou, tak i dokladovou kontrolu majetku. Neupotřebitelné a neopravitelné věci byly řádně vyřazeny z majetku. Provedenou inventarizací nebyly zjištěny žádné přebytky, manka ani nesrovnalosti v evidenci majetku obce.

Součástí majetku jsou i nedokončené investice ve výši celkem 3 089 792,80 v tom:

 

Anal. účet HK

Investice

Částka

042 0000

Obnova sochy Sv. Jana Nepomuckého

2 000,--

042 0001

Farská stodola – vestavba garáží a elektrifikace

468 500,80

042 0008

Komunitní kompostárna Senomaty

3 800,--

042 0010

Hřiště u vodojemu Na Vyhlídce

161 814,--

042 0011

Vodovod Nouzov – nová větev

15 125,--

042 0013

Dětské hřiště Hostokryje

9 887,--

042 0014

Splašková kanalizace Hostokryje

210 230,--

042 0031

Veřejné osvětlení

4 242,--

042 0050

Stavební lokalita „Hostokryjská“

53 397,40

042 0023

Rekonstrukce Náměstí Karla Buriana

1 230 067,60

042 0080

MŠ – nová budova

679 444,--

042 0093

Rekonstrukce ulice V Uličce

201 830,40

042 0240

Sokolovna

49 454,60

 

Dokončené investice a nákup nového majetku v průběhu roku 2015

Investice

Částka

poznámky

Výměna oken kanceláří pošty

74 387,--

Zhodnocení budovy Senomaty, Rakovnická 205

Výstavba vodovodní přípojky

14 304,--

Zhodnocení budovy Hostokryje 3

Dovybavení bytu

86 345,--

Zhodnocení bytu Senomaty, Nádražní 242

Výstavba chodníků

177 917,--

Ulice U Trati

Revitalizace návesního rybníka

371 823,10

Hostokryje

Výstavba chodníků

60 793,90

Ulice Na Vyhlídce

Sociální zařízení pro SDH

191 265,39

Zhodnocení budovy Senomaty, Nám. J. Holého 24

Rekonstrukce vytápění

119 069,--

Zhodnocení budovy Nouzov 66

Rekonstrukce BUS zastávky

77 235,--

Senomaty, Náměstí Jiřího Holého

Výměna dveří a dodávka oken

66 915,72

Senomaty, Nám. K.B. 55, dveře a okna hospoda

Doúčtování nákladů k fasádě

8 834,--

Budova Základní školy

Mulčovač Berti

95 590,--

Příslušenství ke komunálnímu traktoru

Hodinový stroj

137 378,60

Kostel Sv. Štěpána na hřbitově

Celkem dokončené investice

1 481 857,71

 

 

 

Majetkové vklady

 

Výstavba kanalizace v Nouzově

2 523 613,30

II. etapa výstavby splaškové kanalizace v Nouzově, majetek předán VSORu

Na základě smluv o vkladu do Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka byly vloženy finanční prostředky v celkové výši 2 458 tis. Kč. Podle těchto smluv se sdružení zavázalo pořídit vodohospodářský majetek.

 

Finanční vypořádání příspěvkové organizace

Městys Senomaty je zřizovatelem jediné příspěvkové organizace, a to Základní škola a Mateřská škola Senomaty. Tato příspěvková organizace má ve své péči majetek v celkové výši Kč 1 498 775,-.

Hospodářský výsledek za rok 2015 (porovnáním nákladů a výnosů) činí Kč 0,--, náklady i výnosy byly ve stejné výši a to 5 008 946,45. Převážnou část výnosů tvoří příjem dotace na platy učitelů vyplácenou prostřednictvím KÚ z finančních prostředků MŠMT ČR a provozní dotace z rozpočtu zřizovatele – Městyse Senomaty.

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace je součástí Závěrečného účtu Městyse Senomaty a její znění za rok 2015 ZM projedná na svém veřejném zasedání dne 31. 5. 2016.

Ve smyslu Zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě byly v příspěvkové organizaci provedeny v průběhu roku 2015 dvě kontroly hospodaření. Obě byly zaměřeny na kontrolu hospodaření s finančními prostředky, které jsou poskytovány z rozpočtu Městyse Senomaty jako provozní dotace. V průběhu roku 2015 došlo k dalšímu snížení nákladů na spotřebu elektrické energie, které jsou dlouhodobě sledovány. V roce 2015 činily 290 tis. Kč, což představuje 49,9% částky 580 tis. Kč (= náklady na spotřebu elektrické energie v roce 2011).

 

Rozklikávací rozpočet

Veškeré souhrnné údaje z účetní závěrky jsou zveřejněny na webových stránkách městyse pod záložkou „Rozklikávací rozpočet“ nebo na internetové adrese: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00244384.

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Senomaty

 

Starosta objednal přezkoumání hospodaření obce dle ustanovení § 4 ust. 1 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odboru finanční kontroly ve dnech 30. 11. 2015 a 25. 02.2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 byla předána se závěrečným výrokem:

 

„Při přezkoumání hospodaření obce Senomaty za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)“

 

 

 

Podrobné údaje o plnění rozpočtu a výdajů za rok 2015 (FIN 2-12), zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, a o dalších finančních operací – výkazů jak obce, tak příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Senomaty, jsou nedílnou přílohou návrhu závěrečného účtu a jsou přílohou textu Závěrečného účtu:

Součástí závěrečného účtu je:

 • Výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2015, ve kterém jsou podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby.
 • Rozvaha územních samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti k rozvahovému dni 31. 12. 2015
 • Výkaz zisku a ztráty územních samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti k rozvahovému dni 31. 12. 2015
 • Příloha územních samosprávných celků, svazků obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavných k 31. 12. 2015
 • Soubor tabulek „Závěrečný účet za rok 2015“
 • Příjmy - dle tříd
 • Výdaje- dle tříd
 • Financování
 • Rozpočtové hospodaření dle tříd
 • Daňové příjmy
 • Sdílené daně po měsících
 • Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
 • Výdaje – Běžné výdaje dle paragrafů
 • Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
 • Výdaje – výpis dle oddílů paragrafů
 • Porovnání příjmů a výdajů
 • Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku
 • Měsíční stav finančních prostředků
 • Porovnání běžných a kapitálových výdajů
 • Příjmy a výdaje dle účelových znaků
 • Porovnání aktiv a pasiv
 • Porovnání příjmů a výdajů
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Senomaty za rok 2015
 • Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím -  tabulka č. 1, tabulka č. 1a, tabulka č. 2), tabulka 2a), tabulka č. 3, tabulka č.4
 • Hospodaření příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Senomaty:
 • Zpráva o hospodaření za rok 2015
 • Dokladová inventarizace k 31. 12. 2015
 • Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015
 • Rozvaha ke dni 31. 12. 2015
 • Příloha k 31. 12. 2015-

 

 

Závěrečné shrnutí

 

Při hodnocení roku 2015 lze vyzdvihnout následující skutečnosti:

1. V roce 2015 bylo nejvýznamnější investicí městyse Senomaty dokončení výstavby splaškové kanalizace v Nouzově. Stalo se tak ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka, jehož je městys od roku 1997 členem. Současně probíhala projektová příprava výstavby splaškové kanalizace v Hostokryjích. Pro účel výstavby této kanalizace započal městys v roce 2015 vytvářet finanční rezervu.

2. Také v roce 2015 rostl počet obyvatel i vystavěných domů v městysi. Podle údajů Českého statistického úřadu se počet obyvatel zvýšil o 42 osob na celkových 1203. Průběžně roste počet obyvatel ve všech částech našeho městyse.

3. V roce 2015 jsme přivítali rekordních 22 nových občánků městyse. V této souvislosti zastupitelstvo městyse rozhodlo o přestavbě služebního bytu v prostorách základní školy na novou třídu mateřské školy. Pokračovala také výstavba a dovybavení veřejných dětských hřišť.

4. Na konci roku 2015 byla dokončena projektová příprava celkové rekonstrukce Náměstí Karla Buriana. K dílčí, avšak výrazné proměně náměstí, dojde již v průběhu roku 2016.

 

 

 

Zpracovala: Štěpánka Cafourková

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Valer

Starosta městyse Senomaty

Vedoucí vykazující jednotky

 

 

Závěrečný účet Městyse Senomaty za rok 2015 byl zveřejněn na internetových stránkách Městyse Senomaty: www.senomaty.cz v období od 16. 05. 2016 do 31. 05. 2016 a je též k nahlédnutí na úřadě Městyse Senomaty.

 

 

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

 

 

16. 05. 2016

31. 05. 2016