Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska

Od 1.1.2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah  „kamenné“ a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na „kamenné“ tak na elektronické úřední desce. „Kamenná“ úřední deska je umístěna na Náměstí Karla Buriana (mezi obchodem a dětským hřištěm) a je přístupná 24 hodin denně.
Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter.
Po sejmutí dokumentu z úřední desky se dokument přesouvá do archivu dokumentů.


Informace

Informace dle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený Závěrečný účet pro rok 2018 10.05.2019 30.06.2020
Rozpočtové opatření č.1/2019 25.03.2019 30.06.2020
Rozpočet na rok 2019 17.12.2018 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024 17.12.2018 31.12.2024

Veřejnoprávní smlouvy (§ 10d zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Prodej, pronájem, směna, výpůjčka atd.majetku

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr pronájmu pozemku v k.ú.Senomaty 07.06.2019 25.06.2019
Záměr prodeje pozemku v k.ú.Hostokryje 15.05.2019 25.06.2019

Dražební vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých 8.7.2019 18.05.2019 08.07.2019

Dokumenty Svazek obcí mikroregionu Čistá-Senomaty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený závěrečný účet 2018 26.03.2019 30.06.2020
Rozpočtové změny roku 2018 13.01.2019 30.06.2019
Schválený rozpočet na rok 2019 07.01.2019 30.06.2020
Rozpočtový výhled na rok 2018-2020 24.08.2017 31.12.2020

Dokumenty Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený Závěrečný účet pro rok 2018 29.04.2019 30.06.2020
Schválený rozpočet na rok 2019 07.01.2019 31.12.2019
Rozpočtový výhled pro rok 2018-2019 24.08.2017 31.12.2019

Dokumenty Základní školy a Mateřské školy Senomaty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtový výhled pro 2019 - 2021 08.12.2017 31.12.2019
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK