Senomaty - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Proměna stavení

Proměna roubeného stavení č.p.66 v Senomatech v průběhu let 2004 - 2010 

 roubenka

Roubenka v 1. pol. 20. století 
 

 2004

Roubenka před rekonstrukcí (2004)

 

2008
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
 

Byly kompletně provedeny bourací a čistící práce, odstraněny všechny nežádoucí přístavby a podlahové násypy. Byly opraveny statické poruchy nosného zdiva, těleso komína a chlebová pec. Dále byly podepřeny nadzákladové stěny. Okolo celého objektu byla vykopána drenážní rýha a do ní umístěno drenážní a větrací potrubí s napojením na stávající kanalizační přípojku. Drenáže byly obsypány štěrkem.

 

Celková cena opravy – 126.603 Kč
Přidělená dotace – 111.000 Kč

 

2009
Fond obnovy památek Středočeského kraje
 

Byly dokončeny zemní práce a odkopání násypu pod podlahou. Byly zpevněny a dobetonovány základové pásy. Byly probourány dveřní otvory dle projektu, dostavěny vnitřní příčky, osazeny a dozděny nosníky nad dveřními otvory. Na podlahy galerie 3, čajové kuchyňky a budoucího WC byly umístěny prvky systému GABEX. Byly provedeny vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace v podlaze.

 

Celková cena opravy – 82.967 Kč
Přidělená dotace – 65.000 Kč

2009
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
 

Byl dopoložen systém odvětrávání GABEX, v prostorách galerie 1, 2 , chodba a předsíň a dále byly všechny podlahy vyztuženy svařovanými sítěmi a betonovou mazaninou.

 

Celková cena opravy – 115.636 Kč
Přidělená dotace – 95.000 Kč

 

2010
Program rozvoje venkova Č R, Osa IV Leader
 

Byla provedena kompletní rekonstrukce všech dřevěných prvků objektu, tzn. roubení, vazby i krovu. Trámy jsou částečně provedeny ruční tesařskou technikou a odpovídají původním. Vznikla nová příčka mezi galerií 1 a 2, která je též roubená z ručně opracovaných trámů. Byl kompletně rekonstruovaný povalový strop, který nese hliněnou podlahu půdy. Podlahy v původních obytných místnostech galerie 1 a 2 jsou prkenné, ostatní podlahy jsou z dlažby nebo z ostře pálených cihel, položených do pískového lože. Bylo vybudováno, v rámci možností, moderní hygienické zařízení a kuchyňské zázemí. Na objektu byla vyměněna střešní krytina a všude jsou nové klempířské konstrukce. Byla vyměněna okna a část dveří. Některé dveře se podařilo repasovat. Vyměněná okna i dveře jsou přesnými kopiemi původních.

Do Roubenky je zavedena voda, kanalizace i elektrický proud. Veškeré činnosti probíhaly pod přísným a svědomitým dohledem NPÚ. Roubení zvenku i zevnitř bylo opatřeno speciální hliněnou omítkou. Prostor kolem Roubenky je upraven jako typická venkovská zahrádka se zápražím a přístupovým chodníčkem. Obohacením je křížek v rohu zahrádky.

Velké poděkování za spolupráci patří pracovníkům firmy SALK, spol.s.r.o., kteří se svým umem, vstřícností, obětavostí a nadšením zasloužili o to, že zde máme Roubenku tak, jak vypadala původně v plné kráse. Poděkování patří též zástupkyním NPÚ, pod jejichž bedlivým dozorem všechny práce probíhaly.

Celková cena opravy – 2.256.000 Kč
Přidělená dotace – 1.708.000 Kč