Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Veřejná sbírka

„POŘÍZENÍ NOVÝCH ZVONŮ DO ZVONICE“

Do sbírky je možné přispět:

do sbírkové pokladničky v kanceláři Úřadu městyse Senomaty

 na bankovní účet určený pro sbírku: 20036-540610379/0800

Na druhý zvon je vybráno:

k 31.3.2019 55.687 Kč…

k 15.4.2019 71.207 Kč...

k 31.7.2019 105.883 Kč...

k 1.12.2019 131.289 Kč...

k 31.12.2019 137.000 Kč...

k 10.6.2020 143.000 Kč...

k 10.9.2020 150.000 Kč...

k 31.12.2020 150.000 Kč...

k 24.5.2021 181.900 Kč...

k 31.12.2021 195.000 Kč...

k 18.2.2022 197.500 Kč...

k 13.4.2022 221.000 Kč...

k 5.12.2022 250.000 Kč...

k 31.12.2022 255.000 Kč...

k 5.4.2023 287.000 Kč...

 

Portál krizového řízení

Aktuální počasí

dnes, středa 7. 6. 2023
slabý déšť 21 °C 13 °C
čtvrtek 8. 6. slabý déšť 22/13 °C
pátek 9. 6. slabý déšť 22/14 °C
sobota 10. 6. slabý déšť 23/13 °C
AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Projekt "Rekonstrukce kostela sv. Štěpána"

Mini sportovní hřiště Nouzov

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ NOUZOV

Nové sportovní mini hřiště na nouzovské návsi je hotové, tráva zelená a malí i velcí návštěvníci je mohou hojně využívat!

Hřiště vzniklo s finančním přispěním městyse Senomaty, darů obyvatel a firmy Veolia.

.

fotogalerie/rok-2019/detske-sportovni-hriste-nouzov-1037cs.html

 

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Svazek obcí mikroregionu

Městys Senomaty je od roku 1999 členem SO mikroregionu

ČISTÁ - SENOMATY

SO mikroregionu Čistá-Senomaty

Předcházení vzniku bioodpadů ve svazku obcí Mikroregionu Čistá- Senomaty

..

 

Bezpečné Rakovnicko

logo

Obsah

Smlouva o službách v odpadovém hospodářství

 

Městys Senomaty

IČO: 00244384

270 31  Senomaty 55

zastoupený :    Mgr. Tomášem Valerem, starostou městyse Senomaty

na straně jedné (dále jen úřad)

a

 

majitel nemovitosti pan / paní       .......................................

 

datum nar.                                     .......................................

 

bytem                                             ......................................

na straně druhé (dále jen domácnost)

 

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je stanovení práv a povinností úřadu a domácností v návaznosti na  systém nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území městyse Senomaty a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů, upravený vyhláškou č. 3/2006.

II.

Povinnosti úřadu

a a)      Úřad městyse Senomaty smluvně s dodavatelem zajistí pro výše uvedenou domácnost možnost ukládání směsného komunálního odpadu do nádob (popelnice o objemu 110 – 120 litrů). V případě, že stávající nádoba bude opotřebena natolik, že již nebude možné ji k danému účelu používat, zajistí výměnu popelnice za novou zdarma. Úřad městyse Senomaty dále smluvně zajistí dohodnutou četnost vyvážení popelnice dle potřeby a volby výše uvedené domácnosti.

b a)      Úřad městyse Senomaty zajistí umístění nádob na tříděný komunální odpad na vhodných místech tak, aby jejich objem a četnost vyvážení vyhovovaly potřebám skupin domácností, které je budou využívat pro odkládání tříděného papíru, plastů a skla, popř. tetrapaků v míře obvyklé.

b b)      Úřad městyse Senomaty zajistí sběr ostatních plastů a PET lahví soustředěných v žlutých pytlích. Úřad městyse Senomaty povede evidenci odevzdaných naplněných žlutých pytlů od jednotlivých domácností a na základě této evidence bude poskytovat tzv. motivační slevu na ceně služby za odpady ve výši Kč 5,-- za každý odevzdaný pytel.

c)         Úřad městyse Senomaty zajistí pro likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu (dále jen nebezpečný odpad) přistavením speciálního kontejneru a to 2x ročně. Úřad městyse Senomaty termín přistavení a odvozu nebezpečného odpadu v dostatečném předstihu oznámí všem domácnostem.

  1. Úřad městyse Senomaty zajistí pro likvidaci objemných složek komunálního odpadu přistavení velkoobjemového kontejneru a to nejméně 2x ročně. Úřad městyse Senomaty termín přistavení a odvozu objemného odpadu v dostatečném předstihu oznámí všem domácnostem.
  2. Úřad městyse Senomaty zajistí ve spolupráci s místním sborem dobrovolných hasičů sběr a svoz železného šrotu a to 1 až 2x ročně. Nově bude při vchodu do úřadu městyse umístěna sběrná nádoba na drobný kovový odpad (plechové obaly od nápojů, konzervy, staré kování, hřebíky apod.).
  3. Úřad městyse Senomaty zajistí pro potřeby výše uvedené domácnosti likvidaci biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu. Biologicky rozložitelnými složkami odpadu se rozumí: dřevní štěpka, shrabané listí, posekaná tráva apod. Likvidace bude prováděna dvěma možnými způsoby:

f a) Na základě smlouvy s dodavatelem odpadových služeb bude k domu předmětné domácnosti přidána další popelnice, která bude určena na ukládání bio odpadu. Nádoba má obsah 240 l, hnědou barvu a je viditelně označena písmeny BIO. Svoz těchto nádob bude provádět svozová firma v předem uvedených termínech v období dubna až listopadu 1 x za 14 dní. Domácnosti se na nákladech na této službě podílí dle cenových dodatků.

f b) Úřad městyse zajistí službu bezplatného odběru BIO odpadu zaměstnanci městyse a to v období dubna až listopadu a to každou neděli od 9:00 do 10:00 na předem určeném místě (zahrada vedle garáží v ulici Malá Strana.

Úřad městyse Senomaty je povinen na základě sdělení obyvatel s dodavatelem služeb odpadové oblasti vyřídit případné reklamace spojené s nedodržením provádění sjednaných služeb.

III.

Povinnosti a oprávnění obyvatel / domácností

 

a a)      K ukládání směsného komunálního odpadu jsou obyvatelé Městyse Senomaty povinni používat popelnice o objemu 110 – 120 litrů. V určený den svozu směsného komunálního odpadu je domácnost povinna připravit popelnici k odvozu na viditelné místo na okraj zpevněné vozovky nebo na chodník před dům a to ve včasných ranních hodinách tj. cca 5:00 a popelnici mít připravenou k odvozu po celý den, pokud úřad nestanoví jinak. Odpadní nádoby, které podle smlouvy nejsou předmětem svozu nebo nejsou opatřeny platným označením (registrační známka svozové firmy) nebo jejichž obsah neodpovídá složení směsného komunálního odpadu (příměsi plastů, nebezpečných složek nebezpečného odpadu), jejich obsah je stlačen, obsahuje horký popel nebo je zmrzlý, takže normální vyprázdnění není možné, nebudou zaměstnanci svozové firmy vyprazdňovat, což platí i pro přeplněné nádoby s nezavřeným víkem.

a b)      Veškeré nádoby, které jsou v městysi Senomaty určeny k ukládání směsného komunálního odpadu i k ukládání tříděného komunálního odpadu, jsou majetkem svozové firmy, která nádoby dodává k plnění zakázky a nádoby dle potřeby prostřednictvím úřadu poskytuje obyvatelům k ukládání odpadů. Majitel nemovitosti je povinen v případě, že mu byla v minulosti poskytnuta popelnice, kterou nepoužívá, nejpozději do konce měsíce března běžného roku vrátit úřadu městyse.

b a)      Všichni obyvatelé jsou povinni z odpadu vytřídit recyklovatelné složky a to papír, plasty, sklo tetrapakové obaly, biologicky rozložitelný odpad a železo. Papír, plasty, sklo a tetrapak jsou povinni ukládat do nádob umístěných v městysi.

b b)      Domácnosti, které jsou zapojeny v systému sběru platů do žlutých pytlů, používají k odkládání ostatních platů a PET lahví žluté plastové pytle, které po naplnění zavázané připraví k odvozu před svůj dům v den určený k odvozu odpadů.

c)         Nebezpečný odpad jsou obyvatelé povinni odevzdat v určený den a místě na určeném Úřadem městyse Senomaty v rozsahu uvedeném v příloze této smlouvy. Při soustřeďování nebezpečného odpadu jsou obyvatelé povinni pracovníkovi Úřadu městyse Senomaty prokázat úhradu za odpady za rok příslušný kalendářní rok.

d)        Objemný odpad jsou obyvatelé povinni odevzdat v určený den a místě na určeném Úřadem městyse Senomaty v rozsahu uvedeném v příloze této smlouvy. Při svozu objemného odpadu je možné odevzdat i případný bioodpad v míře obvyklé.

e)         Kovové odpady mohou občané odevzdat sboru dobrovolných hasičů při svozu 1 až 2 x ročně, nebo po dohodě v jiném termínu po dohodě s pracovníkem Úřadu městyse Senomaty. Pro drobný kovový odpad využít sběrnou nádobu umístěnou u vchodu kanceláře ÚM.

f)         Stavební suť a zeminu mohou obyvatelé na své náklady uložit v areálu pískovny dle pravidel daných nájemcem pískovny v Senomatech panem Josefem Varhulíkem jako rekultivační materiál, nebo výše uvedený materiál uložit v jiné řízené skládce.

g)         Biologicky rozložitelný odpad odkládají do nádob s označením BIO nebo jej odevzdají zaměstnancům městyse v určený čas na určeném místě.

Majitel nemovitosti uhradí na základě přílohy, která je nedílnou součástí této smlouvy, Úřadu městyse Senomaty smluvní cenu za veškeré služby v odpadovém hospodářství na příslušný kalendářní rok.

 

III.

Účinnost a platnost smlouvy

 

Tato smlouva se uzavírá s účinností od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016. Platnost smlouvy na další období lze prodloužit na základě dodatku ke smlouvě. Jakékoliv změny v této smlouvě lze učinit v písemné formě podepsané oprávněnými zástupci. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, přičemž každá strana smluvního vztahu obdrží po jednom výtisku.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení platných právních předpisů. Tato smlouvy je vyjádřením svobodné vůle účastníků smluvního vztahu, nebyla ujednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některého z účastníků smluvního vztahu. Na důkaz tohoto ji stvrzují vlastnoručními podpisy.

 

 

 

 

V Senomatech dne ...............................

 

 

 

 

 

 

majitel nemovitosti

 

Městys Senomaty

 

Příloha ke smlouvě o službách v odpadovém hospodářství pro rok 2017

 

Výpočet ceny za služby v odpadovém hospodářství

 

 

 

Svoz směsného komunálního odpadu:        1 ks popelnice 110 – 120 l

 

Četnost vývozu

bez nádoby

 na BIO

s nádobou na BIO

zvolená varianta *

52 x ročně (celoročně každý týden)

1668,--

1247,--

+ 544,--

1 791,--

 

42 x ročně (topné období každý týden, leto 1 x za 14 dní)**

1 347,--

1019,--

+544,--

1 563,--

 

26 x ročně (celoročně 1 x za 14 dní v sudý kal. týden)

934,--

662,--

+ 544,--

1 206,--

 

černý plastový pytel o objemu 60 l

58,--

58,--

 

 

jednorázový výsyp popelnice

69,--

69,--

 

 

Nádoba 240 l na BIO***

 

544,--

 

 

* označte x zvolenou variantu

**(leden - duben   každý týden, květen – září 1x za 14 dní v sudý kal. týden, říjen – prosinec každý týden)

***(duben – listopad 1 x za 14 dní v lichý kal. týden)

 

Výpočet ceny za služby v odpadovém hospodářství na rok 2017

 

 

1.

 

Svoz směsného komunálního odpadu:        1 ks popelnice 110 – 120 l

 

 

 

2.

 

 

Sleva za odevzdané pytle v roce 2016

 

 

3.

 

Celkem

 

 

 

 

Úhrada nákladů bude provedena:

 

***

 

Splatnost úhrady nákladů

 

Jednorázově

do 28. 02. 2017

 

 

Pololetně

do 28. 02. 2017

do 30. 06. 2017

 

*** označte X zvolenou variantu úhrady

 

Úhrady budou provedeny do pokladny Úřadu městyse Senomaty nebo poukázány na bankovní účet č. 540610379/0800 s variabilním symbolem = číslo popisné.

 

 

 

V Senomatech dne

 

 

 

 

 

 

majitel nemovitosti

 

Městys Senomaty