Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Veřejná sbírka

„POŘÍZENÍ NOVÝCH ZVONŮ DO ZVONICE“

Do sbírky je možné přispět:

do sbírkové pokladničky v kanceláři Úřadu městyse Senomaty

 na bankovní účet určený pro sbírku: 20036-540610379/0800

Na druhý zvon je vybráno:

k 31.3.2019 55.687 Kč…

k 15.4.2019 71.207 Kč...

k 31.7.2019 105.883 Kč...

k 1.12.2019 131.289 Kč...

k 31.12.2019 137.000 Kč...

k 10.6.2020 143.000 Kč...

k 10.9.2020 150.000 Kč...

k 31.12.2020 150.000 Kč...

k 24.5.2021 181.900 Kč...

k 31.12.2021 195.000 Kč...

k 18.2.2022 197.500 Kč...

k 13.4.2022 221.000 Kč...

k 5.12.2022 250.000 Kč...

k 31.12.2022 255.000 Kč...

k 5.4.2023 287.000 Kč...

 

Portál krizového řízení

Aktuální počasí

dnes, sobota 3. 6. 2023
jasno 18 °C 6 °C
neděle 4. 6. jasno 20/5 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 19/9 °C
úterý 6. 6. skoro jasno 22/9 °C
AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Projekt "Rekonstrukce kostela sv. Štěpána"

Mini sportovní hřiště Nouzov

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ NOUZOV

Nové sportovní mini hřiště na nouzovské návsi je hotové, tráva zelená a malí i velcí návštěvníci je mohou hojně využívat!

Hřiště vzniklo s finančním přispěním městyse Senomaty, darů obyvatel a firmy Veolia.

.

fotogalerie/rok-2019/detske-sportovni-hriste-nouzov-1037cs.html

 

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Svazek obcí mikroregionu

Městys Senomaty je od roku 1999 členem SO mikroregionu

ČISTÁ - SENOMATY

SO mikroregionu Čistá-Senomaty

Předcházení vzniku bioodpadů ve svazku obcí Mikroregionu Čistá- Senomaty

..

 

Bezpečné Rakovnicko

logo

Obsah

Grantový program městyse Senomaty

VŠEOBECNÉ  PODMÍNKY

pro  podání  žádosti o grant  v rámci vyhlášených programů

pro rok 2014

 

 

 1. O grant  se  mohou  ucházet občané městyse  Senomaty,  fyzické osoby a  právnické osoby, které působí  na  území  městyse  a  jsou  registrovány  v souladu s právním  řádem České republiky a splňují všechny  zákonem  předepsané podmínky  pro  příslušnou  činnost. Okruh žadatelů může být u jednotlivých typů grantů specifikován v rámci tematického zadání.
 2. Žádosti o granty na rok 2014 je možno podávat od 1.3.2014 do 25.3.2014.
 3. Jednotlivé  projekty  budou finančně řešeny v rámci schváleného rozpočtu pro  rok 2014.  Vybraným  žadatelům budou finanční prostředky uvolňovány  na  základě  smlouvy,  která  bude uzavřena  mezi městysem Senomaty  a  příjemcem grantu.
 4. Projekty  musí  být  realizovány  v roce  2014 v souladu  s uzavřenou   Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku – grantu. Nedílnou  součástí  realizace  je  závěrečné vyúčtování  grantu a  jeho předložení nejpozději do 31.12.2014 úřadu městyse Senomaty ke  kontrole.
 5. Nevyčerpané prostředky či řádně nevyúčtované ve stanoveném termínu je žadatel povinen vrátit zpět na účet městyse Senomaty, a  to  nejpozději do  31.12.2014. 
 6. Městys Senomaty si v případě udělení grantu vyhrazuje právo neposkytnout prostředky v plné výši,  realizace grantu není nárokovou položkou  a  jeho  poskytnutí nelze vymáhat právní cestou.
 7. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto grantového projektu lze použít pouze v souladu s účelem přidělení.
 8. Každá  žádost  musí  být zpracována stručně, výstižně a musí obsahovat následující:
  • název žadatele
  • sídlo (adresa), IČO
  • právní forma subjektu podle zřizovací listiny nebo registračního dokladu
  • číslo účtu, adresa bankovního ústavu,  má-li žadatel účet u banky
  • název  projektu
  • stručná charakteristika projektu.
  • Výše požadovaného grantu v Kč.
  • Místo, datum, podpis  žadatele (zákonného  zástupce,  statutárního  zástupce)
  • Povinné přílohy  žádosti
 9. Povinné  přílohy  žádosti:

a)   podrobný  popis projektu 

 • Zdůvodnění žádosti, cíl projektu
 • časový  a  věcný  harmonogram

-     předpokládaný  rozpočet (ekonomická rozvaha)

              b)   kopie  zřizovací  listiny,  živnostenského  listu  či jiného  právního  dokumentu

                  dokladujícího  právní subjektivitu  a  zaměření žadatele

 1. Žádosti nesplňující podmínky grantového řízení budou vyřazeny.
 2. Příjemce grantu umožní zástupcům městyse Senomaty průběžně sledovat realizaci projektu,  a  to  jak po stránce věcného plnění předmětu smlouvy,  tak  po stránce  finanční.  V případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků nebudou žadateli v obdobných případech další finance poskytnuty.
 3.  Žádosti je možné poslat na  adresu  Úřad městyse Senomaty,  Náměstí Karla Buriana 55, 270 31 Senomaty,  nebo přímo podat na Úřadě městyse v Senomatech  v zalepené  obálce s označením „GRANT 2014“
 4.  O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé písemně vyrozuměni bez zdůvodnění konečného rozhodnutí.
 5.  O udělení grantů rozhoduje Zastupitelstvo městyse Senomaty na základě doporučení Grantové komise.
 6.  O výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé o grant informováni následně  na  úřední  desce a  na  webových  stránkách městyse www.senomaty.cz  je  také  k dispozici předepsaný formulář  žádosti,  podmínky  a  programy  grantového  řízení.  
 7. Formulář žádosti bude k dispozici od 1.3.2014 též  na  úřadě městyse v Senomatech. 

 

Schváleno  na  veřejném  zasedání Zastupitelstva  městyse Senomaty  dne 26.2.2014.

 

 

„ PROGRAMY NA PODPORU SPORTU, KULTURY a VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU“

na území městyse Senomaty  pro  rok 2014

 

určené pro občany a organizace trvale bydlící nebo působící v Městysi Senomaty v oblasti sportu, kultury
a  využití  volného času.  


Vyhlášené programy:

 

 1. Pořádání jednorázových kulturních, společenských a sportovních akcí
 2. Soustavná sportovní činnost, opravy a údržba tělovýchovných zařízení
 3. Kulturní činnost a činnost spolková v městysi Senomaty
 4. Zájmová činnost dětí a mládeže
 5. Podpora výstavby nepropustných jímek splaškových vod v osadě Brant

 

 

I. Pořádání jednorázových kulturních akcí, sportovních akcí a akcí pro děti a mládež v městysi Senomaty

 

Cíl  programu:

 1. Rozvoj kulturního a společenského života v městysi Senomaty

 

Podmínky:

 1. Maximální výše dotace na jednu akci je 5.000,- Kč
 2. Konání akce na území městyse Senomaty
 3. Z grantu nelze hradit mzdy zaměstnancům  ani  jiné odměny žadateli o grant.

 

II.    Sportovní činnost,  opravy  a  údržba  sportovních  zařízení,  nákup drobného vybavení

 

Cíl programu:

1.      Rozšíření a zkvalitnění podmínek pro sportování

 1. Vytvoření a udržení základních podmínek pro činnost sportovních oddílů a spolků.

 

Podmínky:

 1. Maximální výše dotace na rok pro jednu organizaci - 60.000,- Kč
 2. Z programu mohou být hrazeny náklady nezbytné na úhradu oprav a rekonstrukcí vybavení pro činnost.
 3. Z programu mohou být  hrazeny  nákupy drobného sportovního vybavení,  startovné  a  doprava 
  na  sportovní  akce  a  drobný  spotřební  materiál   
 4. Z programu nelze hradit mzdy zaměstnanců, ani  jiné odměny zaměstnanců  a  členů organizace.

 

III.   Kulturní a spolková činnost v městysi Senomaty

 

Cíl programu:

 1. Podpora práce spolků a veřejně prospěšných organizací neziskového charakteru,

       zaměřených na kulturu, ochranu a obnovu památek a jinou veřejně prospěšnou

       činnost.

2.    Podpora činnosti charakterem dlouhodobé a systematicky rozvíjené.

 

Podmínky:

 1. Maximální výše dotace 15.000,- Kč
 2. Z programu mohou být hrazeny náklady na opravu a obnovu kulturních památek a objektů prohlášených městysem Senomaty za kulturní dědictví.
 3. Z programu mohou být hrazeny náklady spojené s činností společenských organizací.
 4. Z  programu nelze hradit mzdy ani jiné odměny zaměstnanců a členů organizace

 

IV.    Zájmová činnost dětí a mládeže

 

Cíl programu:

 1. Podpora a rozvíjení zájmové a sportovní činnosti dětí a mládeže.
 2. Podpora vzniku a činnosti zájmových kroužků.
 3. Podpora činnosti talentovaných dětí a mladých lidí a reprezentace městyse.
 4. Cílem programu je především podpořit děti a mládež z rodin, kterým sociální situace neumožňuje rozvíjení zájmů svých dětí v plné míře financovat.

 

Podmínky:

 1. Maximální výše dotace na je 3.000,- Kč
 2. Dotace  může  být  použita jako příspěvek  na  úhradu  nákladů  školného-kursovného,  spojených  s návštěvou  dětí  v LŠU,  v zájmových  kroužcích,  v taneční  škole, sportovních  oddílech,  apod.,  které  jsou  organizovány i  mimo Městys  Senomaty, a to do výše  60 %  dokladovaných  nákladů.
 3. Dotace může  být  použita  na  úhradu  nákladů,  spojených  se  založením  a  činností  zájmového  kroužku  na území městyse Senomaty.
 4. Dotace  může  být použita na systematickou dlouhodobou práci s dětmi a mládeží.
 5. Z programu nelze hradit mzdy ani jiné odměny zaměstnanců a členů organizace

 

V.    Podpora výstavby nepropustných jímek splaškových vod v osadě Brant
 

Cíl programu:

 1. Podpora řádného odvádění a likvidace splaškových vod z nemovitostí v osadě Brant.
 2. Grant řeší podporu legální likvidace splaškových vod v části městyse, ve které finančně – technické důvody neumožňují výstavbu kanalizačních řadů.
   

Podmínky:

 1. Maximální výše dotace je 10.000,- Kč.
 2. O dotaci může požádat majitel nemovitosti určené pro bydlení (rodinného domu) v osadě Brant, který má v městysi Senomaty trvalé bydliště.
 3. Podmínkou pro uvolnění dotace je předložení řádného povolení stavebního úřadu o umístění jímky na jímání splaškových vod a rovněž předložení dokladů o řádné realizaci stavebního díla (jímky), včetně doložení dokladů o uhrazení díla.
 4. Podrobné podmínky poskytnutí dotace řeší smlouva, kterou uzavře žadatel s městysem Senomaty.

 

 

 

Termín uzávěrky:           25. března 2014

 

Místo podání žádosti:      Úřad městyse Senomaty,  

                                           Nám.Karla Buriana 55,  270 31  Senomaty,  tel.: 313 540 375

 

Způsob podání:                v zalepené  obálce   s označením  „GRANT  2014“

                                           osobně,  poštou  (platí den doručení)

 

Grantový program městyse  Senomaty  byl  schválen  na veřejném  zasedání  Zastupitelstva městyse  dne 26.2.2014.

 

 

                                                                                                    Mgr. Tomáš  Valer

                                                                                                  starosta  městyse

                                                                                                                        

                  Žádost - občané ZDE                 

         Žádost - právnické osoby  ZDE    

           Žádost - výstavba jímek  ZDE