Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Veřejná sbírka

„POŘÍZENÍ NOVÝCH ZVONŮ DO ZVONICE“

Do sbírky je možné přispět:

do sbírkové pokladničky v kanceláři Úřadu městyse Senomaty

 na bankovní účet určený pro sbírku: 20036-540610379/0800

Na druhý zvon je vybráno:

k 31.3.2019 55.687 Kč…

k 15.4.2019 71.207 Kč...

k 31.7.2019 105.883 Kč...

k 1.12.2019 131.289 Kč...

k 31.12.2019 137.000 Kč...

k 10.6.2020 143.000 Kč...

k 10.9.2020 150.000 Kč...

k 31.12.2020 150.000 Kč...

k 24.5.2021 181.900 Kč...

Mobilní rozhlas

mobilní aplikace

Portál krizového řízení

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 10. 2021

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Ráno místy mlhy. Denní teploty 9 až 13°C. Noční teploty 2 až -2°C.

AMETEO
amatérská meteo stanice
Senomaty

Mini sportovní hřiště Nouzov

SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ NOUZOV

Nové sportovní mini hřiště na nouzovské návsi je hotové, tráva zelená a malí i velcí návštěvníci je mohou hojně využívat!

Hřiště vzniklo s finančním přispěním městyse Senomaty, darů obyvatel a firmy Veolia.

.

fotogalerie/rok-2019/detske-sportovni-hriste-nouzov-1037cs.html

 

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Rozpočet

logo
Rozklikávací rozpočet

Svazek obcí mikroregionu

Městys Senomaty je od roku 1999 členem SO mikroregionu

ČISTÁ - SENOMATY

SO mikroregionu Čistá-Senomaty

Bezpečné Rakovnicko

logo

Virtuální prohlídka

Obsah

GRANTOVÝ PROGRAM městyse Senomaty
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
pro podání žádosti o grant v rámci vyhlášených programů
pro rok 2008
 
 1. O grant se mohou ucházet občané městyse Senomaty, fyzické osoby a právnické osoby, které působí na území městyse a jsou registrovány v souladu s právním řádem České republiky a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.
 2. Žádosti o granty na rok 2007 je možno podávat od 4.2.2008 do 10.3.2008.
 3. Jednotlivé projekty budou finančně řešeny v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2008. Vybraným žadatelům budou finanční prostředky uvolňovány na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi městysem Senomaty a příjemcem grantu.
 4. Projekty musí být realizovány v roce 2008 v souladu s uzavřenou   Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku – grantu. Nedílnou součástí realizace je závěrečné vyúčtování grantu a jeho předložení nejpozději do 31.1.2009 úřadu městyse Senomaty ke kontrole.
 5. Nevyčerpané prostředky či řádně nevyúčtované ve stanoveném termínu je žadatel povinen vrátit zpět na účet městyse Senomaty, a to nejpozději do 15.2.2009 
 6. Městys Senomaty si v případě udělení grantu vyhrazuje právo neposkytnout prostředky v plné výši, realizace grantu není nárokovou položkou a jeho poskytnutí nelze vymáhat právní cestou.
 7. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto grantového projektu lze použít pouze v souladu s účelem přidělení.
 8. Každá žádost musí být zpracována stručně, výstižně a musí obsahovat následující:
-          název žadatele s jeho stručnou charakteristikou ( zaměření činnosti, přehled nejvýznamnějších aktivit)
-          sídlo (adresa), IČO
-          právní forma subjektu podle zřizovací listiny nebo registračního dokladu
-          číslo účtu, adresa bankovního ústavu, má-li žadatel účet u banky
-          název projektu
-          stručná charakteristika projektu.
-          Výše požadovaného grantu v Kč.
-          Místo, datum, podpis žadatele (zákonného zástupce, statutárního zástupce)
-          Povinné přílohy žádosti
 1. Povinné přílohy žádosti:
a)   podrobný popis projektu 
-          Zdůvodnění žádosti, cíl projektu
-          časový a věcný harmonogram
-     předpokládaný rozpočet (ekonomická rozvaha)
              b)   kopie zřizovací listiny, živnostenského listu či jiného právního dokumentu
                  dokladujícího právní subjektivitu a zaměření žadatele
 1. Žádosti nesplňující podmínky grantového řízení budou vyřazeny.
 2. Příjemce grantu umožní zástupcům městyse Senomaty průběžně sledovat realizaci projektu, a to jak po stránce věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce finanční. V případě nevyřešeného vyúčtování jakýchkoliv finančních prostředků nebudou žadateli v obdobných případech další finance poskytnuty.
 3.  Žádosti je možné poslat na adresu Úřad městyse Senomaty,  Náměstí Karla Buriana 55, 270 31 Senomaty, nebo přímo podat na Úřadě městyse v Senomatech v zalepené obálce s označením „GRANT 2008“
 4.  O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé písemně vyrozuměni bez zdůvodnění konečného rozhodnutí.
 5.  O udělení grantů rozhoduje Zastupitelstvo městyse Senomaty na základě doporučení Grantové komise.
 6.  O výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé o grant informováni následně na úřední desce a na webových stránkách městyse www.senomaty.cz je také k dispozici předepsaný formulář žádosti,  podmínky a programy grantového řízení.  
 7. Formulář žádosti je k dispozici od 10.2. 2008 též na úřadě městyse v Senomatech. 
 
Schváleno na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Senomaty dne 29.1.2008.
                                                                                                                                                                
                                                                                     Mgr. Tomáš Valer v.r.
                                                                                         starosta městyse