Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Ohlašovací povinnost - nemovitosti s trvalým pobytem

Odpadové hospodářství městyse Senomaty v roce 2023 

aneb jak v příštím roce zaplatit za odvoz odpadu z vaší domácnosti

Vážení občané,

právě jste obdrželi formulář (Plnění ohlašovací povinnosti) do svých poštovních schránek, který je třeba podle tohoto návodu vyplnit a nejpozději do 15. ledna 2023 odevzdat na úřadě městyse Senomaty. Můžete jej přinést osobně, vhodit do schránky před úřadem či naskenovaný odeslat na mailovou adresu info@senomaty.cz. Snažte se prosím termín dodržet, abychom vás nemuseli upomínat. Po předání všech formulářů z domácností i za rekreační objekty, bude jich asi pět set, je náš úřad zpracuje a v průběhu měsíce února vám budou až do domu doručeny požadované známky na popelnice spolu s informací o výši a způsobu úhrady poplatku za odpady. Do té doby prosím nic neplaťte.
Během měsíců ledna a února 2023 budou popelnice vyváženy podle známek z roku 2022.

Návod k vyplnění Formuláře číslo 1 pro osoby s bydlištěm v městysi Senomaty:

  1. část

Poplatníci a plátce

V této části uveďte adresu vašeho domu a do následující tabulky vepište údaje o všech osobách, které ve vašem domě bydlí (mají zde hlášen trvalý pobyt či zde dlouhodobě pobývají). Všechny tyto osoby jsou podle zákona o odpadech poplatníky! Pod touto tabulkou uveďte poplatníka, který bude zároveň plátcem za vaši domácnost, a číslo běžného účtu tohoto plátce.

  1. část

Objednávka rozsahu služby, svozu směsného komunálního odpadu

V tabulce křížkem v příslušném odstavci označte zvolenou variantu četnosti svozu. Budete-li mít zájem o jednorázové známky, vyplňte v příslušném řádku jejich požadovaný počet.  
Při výběru mějte ve všech případech na zřeteli, že je stanoven minimální objem odpadu, za jehož odvoz musí občan zaplatit. Ten byl v roce 2023 snížen na 30 litrů za měsíc pro jednu osobu, tj. 360 litrů za rok. Bydlíte-li ve vašem domě sami, je minimální počet jednorázových známek, které musíte uhradit, tři. U dvojčlenné domácnosti je to šest známek a tak dále.

  1. Část

Úhrada poplatku
Poplatek za odpad je možno zaplatit jednorázově na celý rok (tuto možnost bychom si vám dovolili doporučit) nebo ve dvou stejných splátkách. Nejzazší termíny pro placení jsou uvedeny v tabulce, ve které pouze křížkem v příslušném sloupci označte vámi zvolenou variantu.

  1. část

Biologicky rozložitelný odpad (tzv. bioodpad)

Bioodpad (zejména posečená tráva, rostlinné kuchyňské zbytky, shrabané listí, dřevní štěpka, piliny) je kromě uložení na komunitní kompostárnu (jejíž otevírací doba je zveřejněna na webových stránkách městyse) možno odkládat do hnědých popelnic o objemu 240 litrů. Při svém rozhodování o využití tohoto typu vývozu prosím zvažte, zda tuto formu likvidace bioodpadu opravdu využijete.

V této části postačí pouze zakroužkovat ANO nebo NE.

V případě, že hnědou popelnici již vlastníte a odpovíte kladně, bude vám již jen doručena hnědá svozová známka. Pokud o uvedenou službu projevíte zájem a popelnici nevlastníte, obraťte se na náš úřad a my vám její pořízení zprostředkujeme.

Závěrečné shrnutí aneb několik důležitých rad a informací

  1. Předpokládáme, že vybrané poplatky pokryjí přibližně dvě třetiny nákladů městyse na odpadové hospodářství. Ty budou v úhrnu činit přes 2 miliony. Kč. Přibližně sedm set tisíc korun uvolní městys ze svého rozpočtu.
  2. Meziroční zvýšení poplatku o 16,7 % (z 60 na 70 haléřů za litr poskytnutého prostoru ve svozové nádobě – popelnici) nárůst cen účtovaných svozovou firmou, ke kterému došlo k 1.7.2022 a k 1.1.2023, tedy jen snižuje ztrátu v odpadovém hospodářství, kterou městys ze svých prostředků hradí.
  3. Ke snížení minimálního objemu, za jehož odvoz musí občan zaplatit (ze 40 na 30 litrů na osobu či rekreační nemovitost měsíčně) jsme přistoupili na základě skutečnosti, že část domácností odpady vzorně třídí a produkuje skutečně velmi malé množství směsného komunálního odpadu.

V Senomatech 9.12.2022

Mgr. Tomáš Valer
starosta městyse

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita