Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
městys Senomaty
městysSenomaty

Ohlašovací povinnost - nemovitosti k rekreačním účelům

Odpadové hospodářství městyse Senomaty v roce 2023     aneb jak v příštím roce zaplatit za odvoz odpadu z vaší rekreační nemovitosti

Vážení majitelé rekreačních nemovitostí,

právě jste obdrželi formulář (Plnění ohlašovací povinnosti) poštou a adresu trvalého pobytu, který je třeba podle tohoto návodu vyplnit a nejpozději do 15. ledna 2023 odevzdat na úřadě městyse Senomaty. Můžete jej přinést osobně, poslat poštou či naskenovaný odeslat na mailovou adresu info@senomaty.cz. Snažte se prosím termín dodržet, abychom vás nemuseli upomínat. Po předání všech formulářů z domácností i za rekreační objekty, bude jich asi pět set, je náš úřad zpracuje a v průběhu měsíce února vám budou až do domu doručeny požadované známky na popelnice spolu s informací o výši a způsobu úhrady poplatku za odpady. Do té doby prosím nic neplaťte. Během měsíců ledna a února 2023 budou popelnice vyváženy podle známek z roku 2022.

Návod k vyplnění Formuláře číslo 1 pro osoby s bydlištěm v městysi Senomaty:

  1. část

Poplatníci a plátce

V této části uveďte adresu vaší nemovitosti ležící na území městyse Senomaty a do následující tabulky vepište údaje o všech jejích majitelích. Pod touto tabulkou uveďte poplatníka, který bude zároveň plátcem za vaši nemovitost, a číslo běžného účtu tohoto plátce. V případě, že dům vlastní pouze jedna osoba, je poplatník a plátce totožný.

  1. část

Objednávka rozsahu služby, svozu směsného komunálního odpadu

V tabulce křížkem v příslušném odstavci označte zvolenou variantu četnosti svozu. Budete-li mít zájem o jednorázové známky, vyplňte v příslušném řádku jejich požadovaný počet. Při výběru mějte ve všech případech na zřeteli, že byl na rok 2023 stanoven minimální objem odpadu, za jehož odvoz musí majitel rekreační nemovitosti zaplatit. Ten činí 30 litrů za měsíc pro jednu rekreační nemovitost, tj. 360 litrů za rok, tedy právě tři jednorázové známky.

  1. Část

Úhrada poplatku

Poplatek za odpad je možno zaplatit jednorázově na celý rok (tuto možnost bychom si vám dovolili doporučit) nebo ve dvou stejných splátkách. Nejzazší termíny pro placení jsou uvedeny v tabulce, ve které pouze křížkem v příslušném sloupci označte vámi zvolenou variantu.

  1. část

Biologicky rozložitelný odpad (tzv. bioodpad)

Bioodpad (zejména posečená tráva, rostlinné kuchyňské zbytky, shrabané listí, dřevní štěpka, piliny) je kromě uložení na komunitní kompostárnu (jejíž otevírací doba je zveřejněna na webových stránkách městyse) možno odkládat do hnědých popelnic o objemu 240 litrů. Při svém rozhodování o objednání vývozu biopopelnice prosím zvažte, zda tuto formu likvidace bioodpadu opravdu využijete.

V této části postačí pouze zakroužkovat ANO nebo NE.

V případě, že hnědou popelnici již vlastníte a odpovíte kladně, bude vám již jen doručena hnědá svozová známka. Pokud o uvedenou službu projevíte zájem a popelnici nevlastníte, obraťte se na náš úřad a my vám její pořízení zprostředkujeme, popř. máme na skladě několik použitých popelnic za zvýhodněnou cenu.

Několik důležitých informací na závěr

  1. Předpokládáme, že vybrané poplatky pokryjí přibližně dvě třetiny nákladů městyse na odpadové hospodářství. Ty budou v úhrnu činit přes 2 miliony. Kč. Přibližně sedm set tisíc korun uvolní městys ze svého rozpočtu.
  2. Meziroční zvýšení poplatku o 16,7 % (z 60 na 70 haléřů za litr poskytnutého prostoru ve svozové nádobě – popelnici) nárůst cen účtovaných svozovou firmou, ke kterému došlo k 1.7.2022 a k 1.1.2023, tedy jen snižuje ztrátu v odpadovém hospodářství, kterou městys ze svých prostředků hradí.
  3. Ke snížení minimálního objemu, za jehož odvoz musí občan zaplatit (ze 40 na 30 litrů na osobu či rekreační nemovitost měsíčně) jsme přistoupili na základě skutečnosti, že část domácností odpady vzorně třídí a produkuje skutečně velmi malé množství směsného komunálního odpadu.

V Senomatech 9.12.2022

Mgr. Tomáš Valer
starosta městyse

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Povinná publicita