Navigace

Obsah

Platnost občanských průkazů

 (Ministerstvo vnitra ČR )

01

Občanský průkaz vzor 94 - platnost končí podle doby vydání dokladu:

Vydával se od 1.12.1994. Od 1.11.1996 se vydává s folií s hologramem.

 

 

02     Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (vzor 2000) – platí po dobu v něm uvedenou
(tyto občanské průkazy nepodléhají výměně)
.
Byl vydáván od srpna 2000. Je ve formě zalaminované karty o rozměrech 74 x 105 mm se zaoblenými rohy. Rozměry papírového jádra jsou 68 x 99 mm (mezinárodní formát ID2).

    Přední strana obsahuje vedle základních údajů o držiteli (např. jméno, příjmení, rodné číslodatum a místo narození) také tištěnou podobu a podpis držitele dokladu. Rovněž obsahuje strojově čitelný kód, který je přepisem údajů o držiteli a dokladu.

   03  Zadní strana obsahuje povinné údaje (trvalý pobyt, rodné příjmení a rodinný stav) a může obsahovat i další povinné údaje – omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo uložení zákazu pobytu. Dále může obsahovat nepovinné údaje, které se zapisují na požádání občana – údaje o manželovi, manželce, dětech a titulech.

Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní straně dokladu jsou v českém a anglickém jazyce.

 

 

 

 

04     Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (vzor 2005) – platí po dobu v něm uvedenou.

     Od 1. ledna 2005 vydává Česká republika nový model strojově čitelného občanského průkazu. Technicky je tento model shodný s předchozím modelem (viz výše). Oproti předchozímu modelu je položka „MÍSTO NAROZENÍ“ přesunuta na zadní stranu dokladu a pod tištěnou podobou držitele je nově umístěn název položky „číslo OP/DOC.NO/NO.DOC.“

     Názvy položek na přední straně a některé názvy položek na zadní straně dokladu jsou v českém, anglickém a francouzském jazyce.  05