Navigace

Obsah

Úryvek z knihy
OBČANSKÁ NAUKA A VÝCHOVA
pro I., II. a II.třídu měšťanských škol

 

25. Úprava obce. Snahy okrašlovací.

     Projedeme-li obcí a všímáme si její úpravy a čistoty, můžeme na jejím konci napsat jejím občanům a obecní správě spravedlivé vysvědčení o jejich pořádnosti a čistotnosti, o jejich péči o zdraví.

     Naši předkové měli smysl pro pěkné, ladné uspořádání a zastavění obce. Mnohé pěkné a rozlehlé návsi a náměstí jsou podnes chloubou našich obcí. Važme si jich a hleďme je zdobit čistotou a úpravou! Náves bez stromů, kam vytéká ze dvorů močůvka a v jejímž středu je bahnitá páchnoucí louže, neslouží obci ani ke cti, ani ke zdraví...

     Nejkrásnější ozdobou obcí a jejich plicemi je rostlinná zeleň - ovocné zahrady, sady (parky), a stromořadí na náměstí a v širokých ulicích. V hlubokých půdách se daří Lípa  a dub, v půdách kamenitých akát, v štěrkových nánosech topol a krásný, ač cizí, platán. Staré stromy jsou nejen ozdobou, ale i památností obce. Mějte úctu k těmto památníkům po svých předcích a šetřte jich co nejvíce! Také sami hleďte vysazovati stromy!

     Nejen obecní zastupitelstvo, ale každý občan by měl pečovati o krásu své obce. Upravená květinová zahrádka pod okny domku je radostí nejen majiteli, ale každému, kdo jde cestou.

 

Poznámka. Blízko před okny nesázejte stromů; překážejí slunci vejít do bytu. Kam slunce nechodí, --. ...

 

(Str. 27-28)

 

 

OBČANSKÁ NAUKA A VÝCHOVA

napsali
Dr. A. Břeský a A. Reitler.

Třetí, opravené vydání
podle normálních osnov z r.1932
schváleno vynesením Ministerstva školství a Národní osvěty ze dne 31. května 1935 jako učebnice pro měšťanské školy s vyučovacím jazykem československým

V PRAZE 1935
Nákladem "Nové školy", společnosti s r.o. v Praze
v generální komisi FY Höfer a Klouček v Praze II.,
Tiskem DR. ED. Grégr a syna v Praze