Navigace

Obsah

ZU Daňové příjmy - vybrané položky

ZU Majetek

ZU Měsíční stav finančních prostředků

ZU Plnění běžných výdajů dle paragrafů

ZU Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

ZU Porovnání běžných a kapitálových výdajů

ZU Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

ZU Porovnání nákladových a výnosových účtů

ZU Porovnání příjmů a výdajů měsíčně

ZU Porovnání příjmů a výdajů za tři roky

ZU Porovnání závazků a pohledávek

ZU Porovnání aktivních a pasivních účtů

ZU Příjmy a výdaje dle účelových znaků

ZU Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

ZU Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

ZU Sdílené daně po měsících

ZU Sdílené daně za poslední tři roky

ZU Výdaje - výpis dle oddílů paragrafů