Navigace

Obsah

Zlatý erb

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí

http://zlatyerb.obce.cz/

      Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích České republiky.

      Soutěž Zlatý erb vyhlašuje Sdružení Zlatý erb. Soutěžící se přihlašují vždy na začátku roku v době dané vyhlášením soutěže. Soutěžícími jsou města, městské části, obce a kraje ČR a předmětem jsou jejich oficiální webové stránky a eklektronické služby.

Ceny Zlatý erb jsou udělovány ve třech kategoriích:

Zvláštní cenou, která je udělována na základě počtu zaslaných hlasů uživatelů webových stránek - cena veřejnosti. Mohou být uděleny i další zvláštní ceny.

      Soutěžící ve stanoveném termínu se ohlásí pomocí elektronického formuláře, ve kterém popisuje webové stránky či elektronické služby, které provozuje. Tento text je zveřejněn na internetových stránkách zlatého erbu.

      Soutěž probíhá dvoustupňově, v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Vyhlášení vítězů krajského kola probíhá na přelomu února a března, celostátního v dubnu.

 

Co se hodnotí?

Krajské kolo

Kategorie - Nejlepší webové stránky

Kategorie - Nejlepší elektronická služba

 

Celostátní kolo

Kategorie - Nejlepší webové stránky

Kritéria jsou obdobná jako u kola krajského, navíc je zde hodnoceno

Kritéria pro kategorii Nejlepší elektronická služba - obdoba krajského kola