Navigace

Obsah

Významné osobnosti městyse Senomaty

 

Karel Burian

#     Hrdinný tenor světového jména, pěvec hlasu vynikajícího rozsahem i silou, schopného přednášet i ty nejnáročnější operní role, pěvec dokonalé techniky a strhujícího projevu, jedna z největších osobností světové operní historie, básník a překladatel Karel Burian se narodil 12. ledna 1870 v Rousínově a zemřel 25. září 1924 v Senomatech. Zpíval sto největších operních rolí v pěti světových jazycích, byl vyznamenán mnoha řády, Paříž, kde zpíval s Emou Destinovou,  jej velebila jako Krále pěvců a poklonil se mu i legendární Caruso. Na rodném domě má Karel Burian pamětní desku, v Senomatech před školou je pamětní kámen na místě, kde stával jeho statek. Popel Karla Buriana a jeho bratra Emila je uložen v Urnovém háji v Rakovníku v památníku bratří Burianů. 

 

Jiří Holý (29.června 1896 v Senomatech - 8.září 1943 v Berlíně)

Majitel velkého zemědělského hospodářství č.p. 21. Po obsazení Československa německou armádou...
 

Básník František Chládek

     Na hřbitově v Senomatech je pochován nadějný český básník 19. století František Chládek, rodák ze Hředel. V Senomatech, kam s rodinou přišel roku 1855, prožil posledních šest let života. V září roku 1861 podlehl tuberkulóze, bylo mu pouhých 32 let. S mladým básníkem se nekrologem v novinách rozloučil i Jan Neruda, který Chládka nazval „nejnadanějším ze samouků českých“ a dodal, že v lepších poměrech „by se byl vyšinul k čestnému stupni v písemnictví českém.“ Chládek psal spontánní básně plné vlastenectví, vztahu k rodnému Rakovnicku, úctě a lásce k české historii a knihám, byl také autorem nových textů ke známým melodiím, z nichž řada na Rakovnicku zlidověla. Básníkův náhrobní pomník, který věnoval dělnický spolek z Olomouce, zhotovil roku 1875 sochař Alois Amort. 

 

Sochař a paleontolog Celda Klouček

     Autorem ornamentální výzdoby pomníku svatého Václava na Václavském náměstí v Praze, štukové výzdoby Strakovy akademie a dalších pražských budov, pozoruhodné barokní vázy v Seminářské zahradě na Petříně, kterou původně vytvořil jako součást výzdoby Královského pavilonu při Zemské jubilejní výstavě roku 1891, nebo skulptur a reliéfů průhonického zámku je senomatský rodák Celda Klouček, vynikající český sochař a dekoratér. Celda Klouček, rytíř Železné koruny umění, se narodil 6. prosince 1855. Vedle umění se věnoval i paleontologii a statigrafii (nauce o posloupnosti horninových vrstev). Také v těchto oborech, ač se jim začal věnovat teprve po padesátce, dosáhl skvělých výsledků, mimo jiné shromáždil rozsáhlou sbírku zkamenělin, která se stala součástí sbírek Národního muzea v Praze, a objevil několik nových druhů prehistorické fauny. Celda Klouček zemřel roku 1935 v Praze.


 

Kateřina Jalovcová (*1978, Hostokryje) 

     Mezosopranistka, která studovala zpěv na konzervatoři v Praze. Od roku 2006 je sólistkou opery Národního divadla v Praze a jako host účinkuje také na dalších domácích ale i zahraničních scénách. Bližší informace zde.

 

Prof. Max Konopásek  (1820 - 1879)

    Hudební pedagog Prof. Max Konopásek se narodil 6. října 1820 v Senomatech a zemřel ve Lvově roku 1879. Po studiích hudby v Praze se stal učitelem na proslulém Prokschově hudebním ústavu. Po odchodu na Halič zastával prestižní místa v rodinách hraběte Badeniho v Samboru či ve Lvově. Byl zastáncem myšlenky všeslovanské hudby vycházející z ruské hudby. I když z dnešního pohledu se jedná o myšlenku nereálnou, vyvolala vlnu zájmu i nevole v nejvyšších uměleckých kruzích. V osobnosti Maxe Konopáska můžeme spatřit nejen výborného hudebního pedagoga působícího v zahraničí, ale i osobnost, která se nesmazatelně zaopsala do dějin české hudby. (zdroj Domovem české hudby o.p.s.)