Navigace

Obsah

RoubenkaO Roubence

      Do roku 1985 byla Roubenka obydlená. Posledními obyvateli tohoto stavení byli manželé Fišerovi. Po jejich odchodu roubené stavení chátralo a nebylo pro něj vhodného využití. Na stavebním úřadě bylo zažádáno o povolení demolice. Této žádosti však úřad nevyhověl s tím, že roubené stavení dosahuje určité historické hodnoty. V roce 1999 Roubenku získala od Zemědělského družstva Senomaty do vlastnictví obec Senomaty. Na základě vyjádření stavebního úřadu obec požádala Národní památkový ústav o svolání místního šetření za účelem zjištění, zda je Roubenka vhodným objektem pro památkovou ochranu. Toto šetření se uskutečnilo a v roce 2001 bylo roubené stavení č.p.66 prohlášeno Kulturní památkou. 

 

    V letech 2008 - 2010 byla roubenka kompletně zrekonstruována za významné finanční pomoci z programu obnovy venkova OSA IV. - LEADER prostřednictvím místní akční skupiny Rakovnicko o.p.s. Celkové náklady akce: 2 279 000,- Kč, dotace činila: 1 707 000,- Kč.

 

Stáří Roubenky

     Při zemních pracích byly nalezeny renesanční střepy s období kolem roku 1500. Samotné roubené stavení pochází z poloviny 19. století avšak jeho základy byly součástí objektu ještě staršího. Roubenka


Návštěva Roubenky po domluvě možná !